Чеський технічний університет у Празі виступив організатором науково-педагогічного стажування

Чеський технічний університет у Празі виступив організатором науково-педагогічного стажування

2419

Сучасне інформаційне суспільство вимагає гнучкості і здатності адаптуватися в стрімко змінюваному світі, орієнтуватися в різних інформаційних потоках. Цього можливо досягти шляхом постійного професійного вдосконалення, однією з форм якого є стажування.

27 травня – 7 червня 2019 року у Чеському технічному університет у Празі (м. Прага, Чеська Республіка) за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва відбулося науково-педагогічне стажування «Особливості підготовки висококваліфікованих фахівців світового рівня у технічній галузі».

У стажуванні взяли участь науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, аспіранти, докторанти, які мають або здобувають технічну освіту. Серед учасників стажування:

 • Грєшнов Андрій Юрійович, доцент кафедри морського приладобудування, заступник декана факультету морської інфраструктури, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;
 • Здоренко Юрій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій, Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;
 • Капустян Олексій Євгенович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри обладнання та технології зварювального виробництва, Запорізький національний технічний університет;
 • Князєв Володимир Володимирович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник Науково-дослідного та проектно-конструкторського інституту «Молнія», Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Кремер Ірина Петрівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри електронних приладів, Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Лаптєва Ганна Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва, Запорізький національний технічний університет;
 • Любич Віталій Володимирович, доктор сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна, Уманський національний університет садівництва;
 • Міценко Сергій Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент кафедри робототехніки та спеціалізованих комп’ютерних систем, Черкаський державний технологічний університет;
 • Мухіна Марина Петрівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри авіаційних комп’ютерно-інтегрованих комплексів, Національний авіаційний університет;
 • Носенко Тамара Тихонівна, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, Національний університет харчових технологій;
 • Орел Олександр Володимирович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних і дорожніх машин, Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 • Орєшков Василь Іванович, кандидат технічних наук, старший викладач кафедри Телекомунікаційних систем, Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова;
 • Пирогов Володимир Васильович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри деталей машин та прикладної механіки, Центральноукраїнський національний технічний університет;
 • Рєзніков Олександр Олександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних і дорожніх машин, Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 • Сподар Катерина Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, управління якістю та екологічної безпеки, Харківський державний університет харчування та торгівлі;
 • Шевчук Дмитро Олегович, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри автоматизації та енергоменеджменту, Національний авіаційний університет;
 • Шейкус Антон Романович, кандидат технічних наук, асистент кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій та автоматизації, Український державний хіміко-технологічний університет;
 • Шульга Світлана Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології цукру і підготовки води, Національний університет харчових технологій;
 • Шумаков Ігор Валентинович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології будівельного виробництва, Харківський національний університет будівництва та архітектури;
 • Щукін Олександр Вікторович, кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних і дорожніх машин, Харківський національний автомобільно-дорожній університет;
 • Ягуп Катерина Валеріївна, доктор технічних наук, доцент, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова.

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити