Другий день зимової школи в Люблянському університеті

Другий день зимової школи в Люблянському університеті

329

22 лютого 2024 року в Дослідницькому центрі Словенської академії наук і мистецтв пройшов другий день Зимової школи «Дні України в Люблянському університеті «Культурні, мовні, літературні, мистецькі, історичні, журналістські аспекти російсько-української війни».

Другий день розпочався зі студентських доповідей у межах теми «Філологія, перекладознавство та лінгвістика», координатором яких був професор Младен Ухлік, факультет мистецтв Люблянського університету.

Цей захід став чудовою можливістю для студентів продемонструвати свій талант та креативність перед спільнотою. Свої доповіді презентували такі студенти, як:

  • Софія Змисла, студентка (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності). Тема її доповіді: “Problems of translation practice in a multicultural space: wartime challenges” / «Проблеми перекладацької практики в полікультурному просторі: виклики воєнного часу»;
  • Софія Глушкова, студентка (Український державний університет імені Михайла Драгоманова): “Poetry as an act of reflection against the backdrop of the Russian-Ukrainian war” / «Поезія як акт рефлексії на тлі російсько-української війни»;
  • Олеся Прус, студентка (Львівський державний університет безпеки життєдіяльності): “Translation problems in the coverage of the Russian-Ukrainian war in the international media” / «Перекладацькі проблеми висвітлення російсько-української війни у міжнародних ЗМІ»;
  • Олександра Рязанова (факультет мистецтв Люблянського університету): “Teaching Slovenian to Ukrainian Speakers: Experiential Insights” / «Викладання словенської мови україномовним студентам: експериментальні інсайти»;
  • Вітя Бізяк (факультет мистецтв Люблянського університету): “Key Grammatical Features of Slovene and Ukrainian: a contrastive analysis« / «Ключові граматичні особливості словенської та української мов: контрастивний аналіз»;
  • Ангеліна Костюк-Даценко, студентка (факультет культури і мистецтв, Волинський національний університет імені Лесі Українки): “Dance as a means of preserving national-cultural identity in the current crisis realities” / «Танець як засіб збереження національно-культурної ідентичності в сучасних кризових реаліях»;
  • Вікторія Скороченко, студентка (Одеська національна музична академія): “Anna Segal’s composition “Death Fugue” based on Paul Celan’s poem: tragic theme renewal” / Композиція Анни Сегал «Фуга смерті» на вірші Пауля Целана: оновлення трагічної теми»;
  • Анастасія Хабаль, студентка (Одеська національна музична академія): “Tragedy as a worldview and a semantic sphere in the work of modern Ukrainian composers” / «Трагедія як світоглядно-смислова сфера у творчості сучасних українських композиторів».

Друга частина дня була присвячена презентаціям та лекціям. У межах заходу свою презентацію провів кандидат економічних наук Олег Головко (засновник та директор Видавничого дому «Гельветика») на тему «Діяльність Видавничого дому “Гельветика” для підтримки української академічної спільноти під час російсько-української війни». Під час презентації доповідач розповідав про діяльність Видавничого дому  «Гельветика». Згадано, що у 2023 році, незважаючи на війну, у Видавничому домі «Гельветика» вийшов друком український переклад книги «Зображення незгоди: політичні графіті та вуличне мистецтво постсоціалістичного переходу» доктора філософії, професора культурології, керівника Центру культурологічних і релігійних досліджень Люблянського університету (Словенія) Миті Великоні. Книгу презентували в 4 містах України: Одесі, Львові, Ужгороді та Києві.

Після презентації Марія Сотнікова Штравс (викладач Люблянського університету) провела лекцію на тему “Language Policy in Slovenia and Ukraine” / «Мовна політика в Словенії та Україні».

Під завершення дня професор Марко Марінчіч (факультет мистецтв Люблянського університету) презентувала доповідь на тему «Словенсько-українське академічне товариство «Слава».

Усі присутні на заході відмітили, що кожна доповідь, презентація і лекція були проведені на високому рівні. Бажаємо подальших творчих здобутків!

Поширити