Гуманітарно-природничий університет у Сандомирі видав колективну монографію з природничих наук

Гуманітарно-природничий університет у Сандомирі видав колективну монографію з природничих наук

2275

Гуманітарно-природничий університет у Сандомирі (Humanities and Natural Sciences University in Sandomierz) продовжує міжнародну наукову діяльність в рамках співпраці з Центром українсько-європейського наукового співробітництва. Так, у жовтні 2018 року польським університетом була організована підготовка до випуску колективної монографії з природничих наук. За посередництвом Центру в підготовці монографії отримали можливість взяти участь українські вчені.

Завдяки плідній праці групи авторів вже у січні 2019 року в світ вийшла колективна монографія на тему «Наукові здобутки країн Європи в галузі природничих досліджень». Кожен з авторів зробив цінний науковий внесок у підготовлене видання.

Серед авторів монографії в роботі взяли участь як досвідчені вчені, так і молоді науковці. Серед них:

• кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри зоології біологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Іванець О. Р., який представив своє дослідження англійською мовою на тему «Patterns of taxonomic structure and ecomorphology Chydoridae, Dybowski & Grochowski, 1894 (Cladocera: Anomopoda) of the Ukrainian Roztocze and its surroundings»;

• співавтори кандидат біологічних наук, науковий співробітник Науково-дослідної лабораторії гідробіології, іхтіології та радіобіології Інституту біології Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Ковальчук Ю. П. та доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біофізики та біохімії Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара Ушакова Г. О. із дослідженням на тему «Molecular bases of cytoskeletons»;

• співавтори кандидат технічних наук, професор кафедри продуктів бродіння і виноробства Національного університету харчових технологій Кошова В. М. та аспірант кафедри продуктів бродіння і виноробства Національного університету харчових технологій Коберніцька А. О. із дослідженням на тему «Характеристика пивоварних сортів озимого ячменю України». У даній роботі представлена коротка характеристика будови та хімічного складу ячменю, охарактеризовано та наведено основні показники найпопулярніших сортів озимого ячменю в Україні, проаналізовано стійкість до окремих зернових хвороб та зимостійкість озимих ячменів;

• кандидат ветеринарних наук, доцент, директор Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю агропромислового комплексу Дніпровського державного аграрно-економічного університету Масюк Д. М., доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю агропромислового комплексу Дніпровського державного аграрно-економічного університету Недзветський В. С. та старший науковий співробітник Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю агропромислового комплексу Дніпровського державного аграрно-економічного університету Кокарєв А. В., які підготували ґрунтовну роботу на тему «Natural peptidoglycan improves pig immunity against porcine epidemic diarrhea»;

• доктор біологічних наук, завідувач лабораторії біохімії рослин Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Молодченкова О. О. із дослідженням на тему «Биохимические аспекты формирования качества семян зернобобовых культур». В роботі проаналізовано та систематизовано результати вивчення біохімічних показників насіння зернобобових культур (сої, гороху, нуту), що визначають якість насіння, їх харчову та кормову цінність. Викладені в даній статті результати можуть представляти інтерес для селекціонерів, які проводять дослідження з метою створення сортів зернобобових культур продовольчого та кормового напряму;

• співавтори кандидат біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології та природоохоронних технологій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Трохименко Г. Г. та старший викладач кафедри екології та природоохоронних технологій Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Магась Н. І., що представили дослідження на тему «Monitoring of the state of surface water in the Southern Bug river water basin on the Mykolaiv region territory»;

• доктор сільськогосподарських наук, доцент, керівник навчально-наукового центру екології та охорони навколишнього середовища Житомирського національного агроекологічного університету Федонюк Т. П. та директор Ботанічного саду, аспірант Житомирського національного агроекологічного університету Федонюк Р. Г. з роботою на тему «Methodological aspects of evaluaiting the toxicologic effect on the macrophyte flora of the resorvoirs of Ukrainian Рolissya»;

• співавтори доктор біологічних наук, професор, професор кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Юкало В. Г. та кандидат технічних наук, старший викладач кафедри харчової біотехнології і хімії Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Сторож Л.А., які представили спільне дослідження на тему «Natural bioactive phosphopeptides from the milk casein complex proteins»;

• кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Яковишина Т. Ф. із дослідженням на тему «Відновлення ґрунтів урбоекосистем, забруднених катіонами екологічно небезпечних металів».

Монографія видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN. Вже незабаром кожен з авторів отримає власні примірники видання та сертифікат, що офіційно підтверджуватиме його участь у написанні колективної праці.

Висловлюючи велику подяку за проявлений інтерес до підготовки монографії, бажаємо всім авторам натхнення у подальших дослідженнях!

Поширити