ІХ Міжнародна науково-практична конференція з права

ІХ Міжнародна науково-практична конференція з права

441

На платформі ZOOM відбулася ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Теоретичні та практичні проблеми реалізації норм права», організована спільними зусиллями Центру українсько-європейського наукового співробітництва, Університету Віндзору, Балтійської міжнародної академії, Вищої школи управління охороною праці в Катовіцах, Міністерства освіти і науки України, Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук факультету права, гуманітарних і соціальних наук), Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

Урочисте відкриття міжнародної науково-практичної конференції розпочалося з вітальних слів представників установ-співорганізаторів:

Никифорова Володимира Валентиновича, доктора біологічних наук, професора, першого проректора Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського;

Олени Кощенко, спеціаліста з питань міжнародної співпраці Вищої школи управління охороною праці в Катовіцах;

Скрипника Володимира Леонідовича, доктора юридичних наук, професора, завідувача кафедри фундаментальних і галузевих юридичних наук Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

Далі учасники мали змогу представити свої доповіді, які стосувалися реалізації норм права, актуальних проблем розвитку таких юридичних галузей, як теорія та історії держави і права, конституційне право, цивільне та цивільно-процесуальне право, сімейне та міжнародне приватне право, господарське право і процес, трудове та службове право, право соціального забезпечення, земельне, аграрне та екологічне право, адміністративне, фінансове й інформаційне право, кримінальне право та кримінологія, кримінально-виконавче право, кримінальний процес і криміналістика, судоустрій і судова експертиза, прокуратура та адвокатура, міжнародне публічне право тощо.

Кожен учасник конференції отримає сертифікат та збірник тез наукових доповідей в електронній формі. Збірник тез конференції буде виданий українсько-польським видавництвом «Liha-Pres», яке входить до рейтингу книговидавців SENSE.

Поширити