Інститут філософії Національної академії наук Азербайджану виступив організатором міжнародної науково-практичної конференції з...

Інститут філософії Національної академії наук Азербайджану виступив організатором міжнародної науково-практичної конференції з суспільних наук

2716

14–15 грудня 2018 року у місті Баку (Азербайджанська Республіка) на базі Інституту філософії Національної академії наук Азербайджану відбулася міжнародна науково-практична конференція на тему «Досягнення та проблеми у сфері суспільних наук у сучасному світі». Головою організаційного комітету виступив Ільхам Рамиз оглу Мамедзаде – директор Інституту філософії Національної академії наук Азербайджану.

До участі в міжнародній науково-практичній конференції були запрошені науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері суспільних наук.

В рамках конференції була здійснена робота наступних секцій:
1. Актуальні питання філософських наук
2. Актуальні питання соціологічних наук
3. Актуальні питання історичних наук
4. Актуальні питання політичних наук
5. Мистецтвознавство і культурологія

Серед українських вчених в конференції взяли участь: доцент кафедри соціально-гуманітарних наук Придніпровської академії фізичної культури і спорту Городецький О.В. з тезами на тему «Здоровий спосіб життя як складова спортивної культури особистості»; кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Левченко Л.Ю. з доповіддю на тему «Становлення проблематики гендерних процесів в освіті: соціально-філософський дискурс»; доктор політичних наук, провідний науковий співробітник відділу теоретичних та прикладних проблем політології Інституту політичних та етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України Ляшенко Т.М., яка представила тези на тему «Профспілкові організації в Україні і Польщі: порівняльний аналіз»; кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Назаренко М.С. з тезами на тему «Постправда: антропологічні витоки та соціальні ефекти»; доктор філософських наук, доцент кафедри філософії, соціології та менеджменту соціокультурної діяльності Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського» Петінова О.Б. з доповіддю на тему «Страхова культура особистості як складова ринкової економічної культури»; кандидат історичних наук, асистент кафедри культурології Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого Скрипчук Г.В. з тезами на тему «Питання законодавства щодо розвитку культурного сектора України»; кандидат філософських наук, доцент, професор кафедри соціології факультету соціальної та економічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Степико В.П. з доповіддю на тему «Особливості модернізації українського суспільства»; викладач кафедри історії Чорноморського національного університету імені Петра Могили Шевченко Н.В. з тезами на тему «Етапи зародження нотаріату в Україні: історичний аспект», а також інші учасники, що представили не менш цікаві наукові здобутки.

Незабаром усі автори з України зможуть отримати збірники тез конференції та сертифікати про участь, завірені печаткою. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.

Вітаємо усіх учасників з вдалою участю у міжнародному науковому заході та бажаємо у новому році нових наукових звершень!

Поширити