Колективна монографія під егідою Грузинського університету імені Давида Агмашенебелі

Колективна монографія під егідою Грузинського університету імені Давида Агмашенебелі

2576

Під егідою Грузинського університету імені Давида Агмашенебелі в результаті праці колективу авторів вийшла друком колективна монографія на тему «Теоретико-практичні механізми розбудови правової науки на початку третього тисячоліття».

Колективна монографія вийшла у світ за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва, який тісно співпрацює з навчальними та науковими установами Європи.

Грузинський університет імені Давида Агмашенебелі заснований у 1992 році. Університет пропонує програми бакалаврату, магістратури та докторантури відповідно до ECTS (Європейської системи переведення і накопичення кредитів).

У науковій праці представлено підсумки досліджень викладачів та аспірантів, практичних працівників із різних галузей права, зокрема адміністративного, цивільного, конституційного, кримінального тощо. До підготовки наукових матеріалів долучилися понад 20 авторів з України.

Доктор юридичних наук, професор Арістова І. В. і доктор юридичних наук, професор Запара С. І. (Сумський національний аграрний університет) у своєму дослідженні розглянули певні питання юридичної науки в Україні, пов’язані з формуванням конгнiтивних моделей та методології.

Доктор юридичних наук, заслужений юрист України, професор кафедри конституційного та міжнародного права Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського Берназюк Я. О. підготував ґрунтовне наукове дослідження на тему «Окремі проблеми правозастосування: дія закону в часі».

Представники Львівського політехнічного національного університету, кандидат юридичних наук Бліхар М. та кандидат юридичних наук Ортинська Н., у науковій роботі досліджували фінанси та юридичну компетенцію інвестиційних органів.

Доповнили колективну монографію ґрунтовною роботою на тему «Складання, розгляд та вирішення клопотання слідчого про огляд житла чи іншого володіння особи: теорія, практика, перспективи вдосконалення» автори із Національного університету «Одеська юридична академія», доктор юридичних наук, доцент Гловюк І. В. та молодий науковець Могила В. С.

Гуйван П. Д., кандидат юридичних наук, професор Полтавського інституту бізнесу Міжнародного науково-технічного університету імені академіка Юрія Бугая, обрав темою наукового дослідження загальну характеристику термінів у юридичній практиці.

Правові та економічні аспекти реклами медичних послуг дослідили кандидат економічних наук Жарлінська Р. Г. та асистент кафедри Верлан-Кульшенко О. О. (Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова).

Також важливим дослідженням колективної монографії є наукова робота «Context approach in the formation of legal competence of future physical education and sport specialists», підготовлена кандидатами педагогічних наук Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка Іваній О. М. та Іваній І. В.

Актуальну тему дослідження обрала й Іванова Р. Ю., кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного та європейського права Хмельницького університету управління та права. Наукове дослідження присвячено правовому регулюванню міжнародних валютних відносини крізь призму міжнародних організацій.

Окремої уваги заслуговує наукова робота «The administrative-territorial structure as a constitutional and legal basis of the organization of local public authority in Ukraine», авторами якої є доктор юридичних наук, доцент Калиновський Б. В. та кандидат юридичних наук Кулик Т. О. (Національна академія внутрішніх справ).

Проблему забезпечення прав на житло за законодавством України у своїй спільній науковій роботі висвітлили доктор юридичних наук, професор Кармаза О. О. (Інститут післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка) та доктор юридичних наук, доцент Коучерець Д. В. (Університет сучасних знань).

Велику наукову цінність має робота «Християнська онтологія права: стратегічне бачення» кандидата філософських наук, доцента Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ Несправи М. В.

Поважний науковець, доктор юридичних наук, професор Озерський І. В. представив науковому колу роботу на тему «The application of mediation procedure in jurisdictional process».

Важливе місце на сторінках колективної монографії займає дослідження представників Національного технічного університету «Дніпровська політехніка», а саме доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Хряпінського П. В. та кандидата юридичних наук, доцента Світличного О. О. Дослідження присвячено історії протидії окремим сексуальним злочинам проти дітей та підлітків на теренах України.

Наукова робота «The improvement of the offences against еhe family and children, social orphanhood and domestic violence prevention system» кандидата юридичних наук, старшого наукового співробітника Чеховської І. В. та магістранта Ковальової Д. К. (Національний університет державної фіскальної служби України) присвячена динаміці правопорушень серед дітей, випадкам домашнього насильства, невиконанню захисних заходів забезпечення або недотримання виправної програми.

Кожен автор, який взяв участь у підготовці колективної монографії, отримав сертифікат про участь, а також 3 примірники видання у твердій палітурці формату А5.

Вітаємо українських вчених, які гідно представили свої доробки в колективній науковій праці,
опублікованій у європейському видавництві.

Поширити