Колективні монографії під редакцією Вищої Школи суспільно-природничих наук ім. Вінцентего Поля...

Колективні монографії під редакцією Вищої Школи суспільно-природничих наук ім. Вінцентего Поля (Польща)

3347

Вища Школа суспільно-природничих наук ім. Вінцентего Поля в Любліні (WSSP – Wyższa Szkoła Społeczno – Przyrodnicza im. Wincenta Pola w Lublinie) – це вищий навчальний заклад, розташований в Любліні.

Вища Школа є однією з небагатьох у Польщі, в якому проводяться заняття англійською мовою.

Відкритість університету до міжнародної наукової співпраці дозволило українським вченим взяти участь у написанні колективних монографій з природничих (Розвиток природничих наук в країнах Європейського Союзу з урахуванням викликів ХХІ століття) та філологічних наук (Розвиток філологічних наук в країнах Європейського Союзу з урахуванням викликів ХХІ століття).

Робота над колективними монографіями тривала 2 місяці, результатом цього став продукт справді високої якості (як за змістовим наповненням, так і з поліграфічного боку).

У колективній монографії «Розвиток природничих наук в країнах Європейського Союзу з урахуванням викликів ХХІ століття» висвітлено актуальні проблеми і питання теорії та практики природничих наук, представлено результати дослідження щодо реформування системи професійної підготовки спеціалістів у галузі природничих наук; висвітлено теоретичні та прикладні аспекти розвитку природознавчої освіти в Україні та в країнах Європейського Союзу.

Основною метою колективної монографії «Розвиток філологічних наук в країнах Європейського Союзу з урахуванням викликів ХХІ століття» є розкриття основних тенденції розвитку сучасної практичної та теоретичної філології.

Посередником між Україною та Польщею виступив Центр українсько-європейського наукового співробітництва, що з 2010 року утворює та налагоджує наукові зв’язки між країнами Європи.

Поширити