Люблінський науково-технологічний парк та Університет Марії Кюрі-Склодовської виступили організаторами ряду міжнародних конференцій...

Люблінський науково-технологічний парк та Університет Марії Кюрі-Склодовської виступили організаторами ряду міжнародних конференцій за різними напрямами

2521

Люблінський науково-технологічний парк спільно з Університетом Марії Кюрі-Склодовської за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва 20–21 жовтня 2017 року провели ряд науково-практичних конференцій за чотирма напрямами:

  • Міжнародна науково-практична конференція для науковців, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філологічних наук на тему «Сучасна філологія: актуальні питання та перспективи дослідження»;
  • Міжнародна науково-практична конференція для науковців, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері психологічних та педагогічних наук на тему «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері психології та педагогіки»;
  • Міжнародна науково-практична конференція для науковців, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері суспільних наук на тему «Сучасні методики, інновації та досвід практичного застосування у сфері суспільних наук»;
  • Міжнародна науково-практична конференція, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері юридичних наук на тему «Актуальні проблеми права на сучасному етапі розвитку державності».

До участі у кожній міжнародній конференції були запрошені науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, практичні працівники, які займаються дослідженнями в одній із представлених наукових сфер. У конференції з філологічних наук взяло участь 175 науковців, з суспільних наук – 78 учасників, з психологічних та педагогічних наук – 209 талановитих дослідників, а також з юридичних наук – 147 науковців.

Усіх учасників з України було забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Збірнику тез присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом, а отриманий учасниками сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Поширити