Люблінський науково-технологічний парк вкотре виступив організатором науково-педагогічного стажування

Люблінський науково-технологічний парк вкотре виступив організатором науково-педагогічного стажування

1801

Люблінським науково-технологічним парком (ЛНТП), який було засновано в 2005 році для полегшення процесу обміну знаннями і технологіями між бізнесменами і науковцями, вкотре було організовано науково-педагогічне стажування. Захід відбувся 14-20 серпня 2017 року для науковців філологічної галузі за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва. Стажування відбувалося за завчасно визначеною темою «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки філологів».

В рамках проведених заходів Люблінський науково-технологічний парк просуває інноваційну культуру, об’єднує наукове співтовариство, налагоджує співпрацю між науковими підрозділами, університетами і науково-дослідними інститутами як Польщі, так і інших країн Європи. У стажуванні виявили бажання взяти участь понад 20 вчених, серед яких науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають філологічну освіту.

Програмою стажування було передбачено ознайомлення учасників із діяльністю ЛНТП через офіційний інформаційний портал, підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України) та індивідуальна робота науковців. Організаторами стажування були запропоновані таки тематики тез доповідей: 1) система вищої філологічної освіти та кваліфікаційні рівні європейського освітнього простору; 2) порівняльний аналіз польської й української вищої філологічної освіти; 3) формування сучасного глобального світогляду філолога; 4) здійснення практичного й доцільного реформування філологічної освіти та професійної підготовки філологів на основі комплексного вивчення проблеми, системного підходу, впровадження досягнень філологічної науки та європейського досвіду; 5) напрями розвитку філологічної освіти в Україні на етапі її входження в європейський освітній простір; 6) виявлення сутності, факторів генезису, закономірностей структурування, функціонування й організації професійної філологічної підготовки у країнах Європейського Союзу; 7) особливості організації професійної філологічної підготовки у Польщі в контексті загальних тенденцій її розвитку в країнах ЄС; 8) розроблення рекомендацій щодо перспективних шляхів використання досвіду філологічної освіти ЄС в Україні.

Серед учасників науково-педагогічного стажування організаторами були особливо відзначені наступні: доктор філологічних наук Бігун О. А. з тезами доповіді на тему «Перспективи мультилінгвальної освіти у ВНЗ України»; доктор філологічних наук, доцент Домброван Т. І. з тезами «Мовна глобалізація і питання професійної підготовки філологів»; доктор педагогічних наук, доцент Майєр Н. В. та його тези на тему «Структура інформаційно-комунікаційного навчального середовища для практичної іншомовної підготовки майбутніх філологів»; кандидат філологічних наук Погребняк І. В. з тезами доповіді на тему «Науково-методичні аспекти вивчення епістолярію у підготовці філологів».

Люблінським науково-технологічним парком як організатором заходу був оцінений вклад кожного з учасників у розвиток філологічної науки. По завершенню заходу всі учасники отримали збірник тез науково-методичних доповідей та сертифікат про участь у стажуванні.

Поширити