Людина як біосоціальна істота: межі права та медицини

Людина як біосоціальна істота: межі права та медицини

6446

Права людини та їх нормативне закріплення на міжнародному й національному рівнях можна вважати найбільшою цінністю у правовій спадщині людства. Тому проблема дослідження прав людини та механізмів їх реалізації й захисту завжди є актуальною в нашому суспільстві. При цьому у зв’язку зі стрімким розвитком різних галузей науки та завдяки феноменальним розробкам у сфері інноваційних технологій поступово виокремилася нова група прав людини – права четвертого покоління. І саме права людини четвертого покоління в системі охорони здоров’я потребують найбільшої уваги науковців-правників, адже їхня правова природа не до кінця визначена, а правове регулювання практично відсутнє як таке та потребує подальшого вдосконалення.

Саме тому Центр українсько-європейського наукового співробітництва буде співорганізатором проведення ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Забезпечення прав людини четвертого покоління у системі охорони здоров’я», яка відбудеться 30 квітня 2020 року в м. Ужгороді на базі юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет».

Конференція проводиться в межах виконання науково-дослідної роботи за підтримки Міністерства освіти і науки України. У межах конференції планується обговорити проблемні аспекти забезпечення й захисту прав людини четвертого покоління в системі охорони здоров’я.

Участь у конференції візьмуть провідні фахівці в галузі як права, так і медицини з України та низки зарубіжних країн.

Поширити