Міжнародний науково-практичний конгрес з гуманітарних стандартів правових систем у сучасному світі

Міжнародний науково-практичний конгрес з гуманітарних стандартів правових систем у сучасному світі

151

16 травня відбувся міжнародний науково-практичний конгрес «Гуманітарні стандарти правових систем у сучасному світі: виклики, рішення, тенденції».

Організаторами конгресу виступили такі вітчизняні та зарубіжні устави, як:

 • Міністерство освіти і науки України (Україна);
 • Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна) (Юридичний факультет);
 • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудро (Харків, м. Україна);
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) (Навчально-науковий інститут права);
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (м. Чернівці, Україна) (Юридичний факультет);
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (м. Харків, Україна) (Юридичний факультет);
 • Ужгородський національний університет (м. Ужгород, Україна) (Юридичний факультет);
 • Університет митної справи та фінансів (м. Дніпро, Україна) (Інститут права та міжнародних відносин);
 • Донецький державний університет внутрішніх справ (м. Кропивницький, Україна);
 • Одеський державний університет внутрішніх справ (м. Одесаа, Україна);
 • Національний авіаційний університет (м. Київ, Україна) (Юридичний факультет);
 • Даремський університет (м. Дарем, Королівства Великої Британії та Північної Ірландії) (Юридичний факультет);
 • Щецинський університет (м. Щецин, Республіка Польща);
 • Державний університет Молдови (м. Кишинів, Республіка Молдова) (Юридичний факультет);
 • Сучавський університет «Штефан чел Маре» (м. Сучава, Румунія) (Юридичний факультет);
 • Русенський університет «Ангел Кунчев» (м. Софія, Республіка Болгарія) (Юридичний факультет);
 • Навчально-наукова лабораторія Дослідження проблем службового права НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (м. Запоріжжя-Харків, Україна);
 • Центр українсько-європейського наукового співробітництва (м. Ужгород, Україна);
 • ВГО «Асоціація фахівців адміністративного права» (м. Харків, Україна);
 • ГО «Європейський центр верховенства права» (м. Харків, Україна)
 • Видавничий дім «Гельветика» (м. Херсон, Україна).

З вітальним словом мав честь виступити директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, доктор юридичних наук, професор Михайло Віхляєв. Він зазначив, що тематика конгресу особливо актуальна в сучасних реаліях, оскільки в умовах міжнародного збройного конфлікту на території України важливе значення має поширення знань із міжнародного гуманітарного права, яке визначає механізм забезпечення життя та здоров’я під час збройного конфлікту.

Учасники заходу розглянули актуальні питання, які стосуються таких тематичних напрямів:

 1. Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
 2. Конституційне право; муніципальне право.
 3. Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право.
 4. Господарське право, господарсько-процесуальне право.
 5. Трудове право; право соціального забезпечення.
 6. Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право.
 7. Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
 8. Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.
 9. Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
 10. Судоустрій; прокуратура та адвокатура.
 11. Міжнародне право.
 12. Філософія права.

У ході обговорення учасники Конгресу дійшли висновку, що правову систему певного суспільства, яку термінологічно є сенс іменувати як національну правову систему, можна представити як сукупність взаємопов’язаних правових явищ та юридичних процесів, зумовлених об’єктивними закономірностями та історичним шляхом розвитку конкретного суспільства, що має унікальні (властиві лише певній національній правовій системі), особливі (властиві певній групі (сукупності) національних правових систем) і загальні (притаманні всім правовим системам як надбанню людства) риси та характеристики тощо.

Поширити