На базі Балтійської міжнародної академії успішно проведено лекцію в межах педагогічних стажувань

На базі Балтійської міжнародної академії успішно проведено лекцію в межах педагогічних стажувань

306

За активної підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва відбулася онлайн-лекція в межах науково-педагогічних стажувань, що проходять на базі Балтійської міжнародної академії.

Зі вступним словом розпочав зустріч директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва доктор юридичних наук, професор Михайло Юрійович Віхляєв. Він підкреслив необхідність міжнародної співпраці та подякував Балтійській міжнародній академії за тривалу взаємодію на науковій ниві.

Спікером заходу був Юріс Балтгайліс, доктор економічних наук, доцент (Балтійська міжнародна академія).

Він представив лекцію на тему “Student-centered learning” («Студентоорієнтоване навчання»).

На початку лекції спікер зазначив, що на сьогодні є багато визначень поняття навчання, орієнтованого на здобувача освіти, проте його сутність полягає в істотному підвищенні відповідальності студента за планування навчання, взаємодію з педагогами та іншими учасниками освітнього процесу, дослідження й оцінку результатів. Окрім того, на відміну від класичної парадигми організації навчального процесу з традиційними дидактичними методами навчання, коли переважає контроль із боку вчителя та вимагається лише засвоєння академічного контенту, у разі студентоцентрованого підходу провідними стають відповідальність та активність студентів, їх певна незалежність у формуванні структури й обсягу навчальної інформації, виборі форм набуття знань та видів академічного контролю.

Далі лектор охарактеризував підходи до студентів, які формують бачення необхідності індивідуалізації процесу навчання, його адаптації до реальних власних потреб особистості, тобто формування гнучкого навчального плану. Зазначені підходи покладено в основу створення індивідуальної освітньої траєкторії, одне з провідних місць у структурі якої належить так званим вибірковим дисциплінам.

Таким чином, учасники онлайн-лекції змогли почерпнути для себе багато важливої інформації, яка стане їм у пригоді в майбутньому.

Дякуємо всім, хто долучився до заходу!

Поширити