На базі ISMA The University of Applied Sciences успішно проведено стажування з...

На базі ISMA The University of Applied Sciences успішно проведено стажування з технічних наук

387

З 19 грудня по 29 січня 2023 року на базі ISMA The University of Applied Sciences (м. Рига, Латвійська Республіка) науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти та співробітники наукових установ, які активно займаються дослідженнями у сфері технічних наук, мали змогу пройти науково-педагогічне стажування на тему «Педагогічна техніка та компетентність викладачів у галузі технічних наук».

Серед учасників заходу були:

 1. Антонюк Олег Павлович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри автомобілів та транспортного менеджменту Вінницького національного технічного університету;
 2. Босий Микола Вікторович – викладач кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва Центральноукраїнського національного технічного університету;
 3. Васько Петро Федосійович – доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу гідроенергетики Інституту відновлюваної енергетики Національної академії наук України;
 4. Волошина Людмила Володимирівна – кандидат технічних наук, асистент кафедри інженерії вагонів та якості продукції Українського державного університету залізничного транспорту;
 5. Данилюк Інна Петрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри технології та організації готельно-ресторанного бізнесу Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету;
 6. Дехтяр Марина Михайлівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки Національного транспортного університету;
 7. Дрожжин Олексій Леонідович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри експлуатації флоту і технології морських перевезень Одеського національного морського університету;
 8. Зінченко Ганна Валеріївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем проєктування та дизайну Національного університету «Одеська політехніка»;
 9. Іванов Валерій Григорович – доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри машин і технології ливарного виробництва Національного університету «Запорізька політехніка»;
 10. Коскіна Юлія Олексіївна – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри експлуатації флоту і технології морських перевезень Одеського національного морського університету;
 11. Кошлань Олександр Анатолійович – доктор філософії, начальник наукового відділу загального та ресурсного планування Національного університету оборони України імені Івана Черняховського;
 12. Кухаренко Сергій Вікторович – кандидат технічних наук, доцент кафедри кібербезпеки Національного університету «Одеська юридична академія»;
 13. Лабуткіна Тетяна Вікторівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри систем автоматизованого управління Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 14. Лисенко Ірина Анатоліївна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри кібербезпеки та програмного забезпечення Центральноукраїнського національного технічного університету;
 15. Ловська Альона Олександрівна – доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інженерії вагонів та якості продукції Українського державного університету залізничного транспорту;
 16. Назаренко Ірина Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електричних машин Національного університету «Запорізька політехніка»;
 17. Носик Андрій Михайлович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри мультимедійних та інтернет-технологій і систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 18. Рибін Андрій Вікторович – кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерії вагонів та якості продукції Українського державного університету залізничного транспорту;
 19. Сметанін Кирило Володимирович – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри захисту інформації та кібербезпеки Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова;
 20. Шовкун Вадим Олександрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри інженерії вагонів та якості продукції Українського державного університету залізничного транспорту;
 21. Яримбаш Дмитро Сергійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електричних машин Національного університету «Запорізька політехніка».

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом (двома мовами) про проходження науково-педагогічного стажування в науковій установі у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити