На базі Люблінського медичного університету відбулася конференція з медичних наук

На базі Люблінського медичного університету відбулася конференція з медичних наук

1761
Люблінський медичний університет

У наш непростий час, у постпандемічну епоху, украй важливо тримати руку на пульсі у сфері медицини, адже зараз медична наука активно розвивається. Саме тому так важливо організовувати обговорення досягнень у цій сфері.

Із цією метою за підтримки ЦУЄНС на базі Люблінського медичного університету (м. Люблін, Республіка Польща) 28–29 грудня 2021 року відбулася міжнародна наукова конференція «Сучасна медицина: використання креативних індустрій у системі охорони здоров’я».

Усі автори отримали збірник тез конференції та сертифікати, що підтверджують участь у ній. З електронною версією матеріалів можна ознайомитися на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) за посиланням.

Участь у науковому заході взяли:

 • Авраменко Анатолій Олександрович – доктор медичних наук, доцент, професор кафедри охорони здоров’я, Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика;
 • Алієв Раміль Аріф оглу – кандидат медичних наук, серцево-судинний хірург, завідувач відділення серцево-судинної хірургії, Клініка «Зеферан»;
 • Алтуніна Наталія Валеріївна – доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри внутрішньої медицини № 4, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
 • Антоненко Анна Миколаївна – доктор медичних наук, професор кафедри гігієни та екології № 1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
 • Богдан Наталія Сергіївна – лікар-лаборант, ТОВ «Медичний центр здоров’я»;
 • Бойко Марина Олександрівна – кандидат фармацевтичних наук, старший науковий співробітник сектору технології лікарських форм, Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України;
 • Брюханова Тетяна Олександрівна – кандидат біологічних наук, асистент кафедри біологічної хімії, Харківський національний медичний університет;
 • Варнавська Ольга Володимирівна – здобувач вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», Національний фармацевтичний університет;
 • Вацеба Мар’яна Остапівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства, Івано-Франківський національний медичний університет;
 • Вишневська Лілія Іванівна – доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач лабораторії аптечної технології ліків, Національний фармацевтичний університет;
 • Вороніна Ганна Сергіївна – доктор філософії в галузі медичних наук, асистент кафедри стоматології № 1, Донецький національний медичний університет;
 • Воронкова Ольга Сергіївна – доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Воронкова Юлія Сергіївна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри загальної медицини з курсом фізичної терапії, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Габшидзе Наталія Олександрівна – аспірант кафедри внутрішньої медицини № 1, Дніпровський державний медичний університет;

  на фото Габшидзе Наталія Олександрівна і Щудро Ольга Олександрівна
 • Гавриш Ірина Мирославівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри терапії і сімейної медицини ПО, Івано-Франківський національний медичний університет;
 • Галюк Надія Михайлівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри внутрішньої медицини № 2 та медсестринства, Івано-Франківський національний медичний університет;
 • Гнатушко Вікторія Петрівна – асистент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, Івано-Франківський національний медичний університет;
 • Горевич Світлана Сергіївна – аспірант кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, Буковинський державний медичний університет;
 • Горішний Ігор Миколайович – студент, Медичний інститут Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
 • Городецька Олександра Олександрівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач кафедри фізичного виховання та лікувальної фізичної культури, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова;
 • Грицко Орися Михайлівна – магістр управління проєктами, магістр публічного управління та адміністрування, бакалавр медицини, заступник головного лікаря з медсестринства, КНП «1-а міська поліклініка м. Львова»;
 • Грицко Роман Юліанович – доктор наук державного управління, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри інфекційних хвороб, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
 • Груша Михайло Михайлович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біології, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
 • Делян Євген Петрович – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії, Сумський національний аграрний університет;
 • Дрогомирецька Наталія Василівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства та гінекології імені І.Д. Ланового, Івано-Франківський національний медичний університет;
 • Дубенко Ольга Євгенівна – доктор медичних наук, професор кафедри нейрохірургії, неврології та рефлексотерапії, Харківська медична академія післядипломної освіти;
 • Євтушенко Валентина Михайлівна – доктор медичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри гістології, цитології, ембріології, Запорізький державний медичний університет;
 • Єлізарова Олена Тарасівна – кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник відділу медико-соціальних детермінант громадського здоров’я, Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України;
 • Єхалов Василь Віталійович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів факультету післядипломної освіти, Дніпровський державний медичний університет;
 • Завадська Наталія Петрівна – викладач фармацевтичних дисциплін, Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж;
 • Зідрашко Галина Анатоліївна – кандидат медичних наук, доцент кафедри гістології, цитології, ембріології, Запорізький державний медичний університет;
 • Зіменковський Андрій Борисович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри управління охороною здоров’я, фармакотерапії та клінічної фармації, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
 • Зуб Валерій Олексійович – кандидат медичних наук, докторант кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування, Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика;
 • Ілащук Тетяна Олександрівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, Буковинський державний медичний університет;
 • Камишан Алла Сергіївна – здобувач вищої освіти V курсу спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», Національний фармацевтичний університет;
 • Кашута В’ячеслав Євгенович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фармакології та фармакотерапії, Національний фармацевтичний університет;
 • Кіжаєв Сергій Олексійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри інноваційної інженерії, Український державний хіміко-технологічний університет, Міжнародна академія біоенерготехнологій при ЮНЕСКО;
 • Коломійченко Юлія Володимирівна – студентка III курсу медичного факультету, Одеський національний медичний університет;
на фото Коломійченко Юлія Володимирівна
 • Компанієць Ольга Леонідівна – молодший науковий співробітник, лікар нефролог, Державна установа «Інститут нефрології Національної академії медичних наук України»;
 • Короленко Володимир Васильович – доктор медичних наук, заступник голови, Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками;
 • Короленко Римма Миколаївна – лікар УЗ-діагностики вищої категорії, завідувач відділення функціональної діагностики, 4-а міська лікарня м. Миколаєва;
 • Коршун Марія Миколаївна – доктор медичних наук, професор кафедри гігієни та екології № 3, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
 • Косяченко Наталія Миколаївна – кандидат фармацевтичних наук, викладач фармацевтичних дисциплін, Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж;
 • Коцур Надія Іванівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології, Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
 • Кошельник Олена Лeніанівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії, Одеський національний медичний університет;
 • Кравченко Ганна Борисівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біологічної хімії, Національний фармацевтичний університет;
 • Красільнікова Оксана Анатоліївна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біологічної хімії, Національний фармацевтичний університет;
 • Кривов’яз Оксана Степанівна – здобувач ступеня PhD, асистент кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка, Івано-Франківський національний медичний університет;
 • Кріцак Василь Васильович – кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії, нормальної та топографічної анатомії, Навчально-науковий медичний інститут Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 • Кузьменко Інна Анатоліївна – кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної та клінічної патологічної фізіології імені В.В. Підвисоцького, Одеський національний медичний університет;
 • Куліш Альона Станіславівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри терапевтичної стоматології та пародонтології, Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет»;
 • Кустова Світлана Петрівна – кандидат фармацевтичних наук, старший науковий співробітник, завідувач сектору технології лікарських форм, Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України;
 • Куц Богдана Олександрівна – аспірантка кафедри біології, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова;
 • Ленчик Лариса Володимирівна – докторка фармацевтичних наук, професорка, завідувачка кафедри якості, стандартизації та сертифікації ліків, Інститут підвищення кваліфікації спеціалістів фармації Національного фармацевтичного університету;
 • Литвиненко Маріанна Валеріївна – кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії, Одеський національний медичний університет;
 • Лихасенко Іветта Валеріївна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії, Запорізький державний медичний університет;
 • Лукашенко Ланна Віталіївна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри пропедевтики внутрішньої медицини, променевої діагностики та променевої терапії, Запорізький державний медичний університет;
 • Лялькін Сергій Анатолійович – доктор медичних наук, старший дослідник, старший науковий співробітник науково-дослідного відділення хімієтерапії солідних пухлин, Національний інститут раку;
 • Мазур Анатолій Васильович – головний лікар, Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Новомосковської районної ради;
 • Марковська Олена Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, Харківський національний медичний університет;
 • Марченко Віра Григорівна – доктор медичних наук, професор кафедри нейрохірургії, неврології та рефлексотерапії, Харківська медична академія післядипломної освіти;
 • Матвєєва Тетяна Вікторівна – молодший науковий співробітник сектору технології лікарських форм, Інститут проблем ендокринної патології імені В.Я. Данилевського Національної академії медичних наук України;
 • Мінухін Богдан Дмитрович – студент II курсу, Харківський національний медичний університет;
 • Мінухін Дмитро Валерійович – кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії № 1, Харківський національний медичний університет;
 • Наконечна Оксана Анатоліївна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біологічної хімії, Харківський національний медичний університет;
 • Наритник Тетяна Теодорівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри акушерства і гінекології № 1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
 • Нечипоренко Олександр Леонідович – доктор ветеринарних наук, професор кафедри терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії, Сумський національний аграрний університет;
 • Нечитайло Лариса Якимівна – кандидат біологічних наук, асистент кафедри біологічної та медичної хімії імені академіка Г.О. Бабенка, Івано-Франківський національний медичний університет;

  на фото Кривов’яз Оксана Степанівна і Нечитайло Наталія Олександрівна
 • Нечитайло Наталія Олександрівна – студентка кафедри біохімії та біотехнології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Никула Борис Тарасович – лікар, Київська клінічна лікарня на залізничному транспорті № 2;
 • Олійник Ніна Миколаївна – кандидат медичних наук, доцент кафедри нормальної та патологічної клінічної анатомії, Одеський національний медичний університет;
 • Омельченко Еліна Михайлівна – кандидат медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії генетичної епідеміології, Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України;
 • Остапенко Ксенія Ігорівна – студентка магістратури, Харківський національний фармацевтичний університет;
 • Остапенко Тетяна Іванівна – кандидат медичних наук, заступник медичного директора, Медичний центр ТОВ «Нефроцентр;
 • Пацера Марина Вікторівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб, Запорізький державний медичний університет;
 • Пащенко Ірина Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри пропедевтики дитячих хвороб, Запорізький державний медичний університет;
 • Петренко Віталій Олександрович – доктор технічних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри інтелектуальної власності та управління проектами, Український державний університет науки і технологій;
 • Рафальська Наталія Сергіївна – заочний аспірант кафедри неврології, Харківський національний медичний університет;
 • Рисєв Андрій Валентинович – медичний директор, Медичний центр ТОВ «Лінк-Медітал»;
 • Різниченко Олена Костянтинівна – кандидат медичних наук, доцент кафедри нейрології, Харківський національний медичний університет;
 • Романенко Олександр Іванович – старший викладач кафедри фізичного виховання та лікувальної фізичної культури, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова;
 • Русин Оксана Ігорівна – заступник медичного директора, Медичний центр ТОВ «Нефроцентр»;
 • Рябова Оксана Олександрівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри фармакології та фармакотерапії, Національний фармацевтичний університет;
 • Сахарук Любомир Юрійович – аспірант кафедри фізичної терапії та ерготерапії, Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Сенюк Ігор Валерійович – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри біологічної хімії, Національний фармацевтичний університет;
 • Сех Мирослава Ярославівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри управління охорони здоров’я, фармакотерапії та клінічної фармації, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
 • Скорейко Наталія Теофілівна – лікар-кардіолог вищої категорії, КП «Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка» Рівненської обласної ради;
 • Скрипникова Яніна Семенівна – асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб, Запорізький державний медичний університет;
 • Смоляков Сергій Миколайович – лікар-патологоанатом, завідувач гістологічної лабораторії, Обласний онкологічний диспансер м. Миколаєва;
 • Снісар Людмила Миколаївна – кандидат медичних наук, провідний науковий співробітник, Медичний центр ТОВ «Нефроцентр», Державна установа «Інститут нефрології Національної академії медичних наук України»;
 • Станін Дмитро Михайлович – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів факультету післядипломної освіти, Дніпровський державний медичний університет;
 • Степанова Наталія Михайлівна – доктор медичних наук, професор, завідувач відділу нефрології та діалізу, Державна установа «Інститут нефрології Національної академії медичних наук України» Медичний центр ТОВ «Нефроцентр»;
 • Стеценко Світлана Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біологічної хімії, Харківський національний медичний університет;
 • Стоколос Наталія Андріївна – здобувач вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація», Національний фармацевтичний університет;
 • Стороженко Галина Валеріївна – кандидат біологічних наук, асистент кафедри біологічної хімії, Національний фармацевтичний університет;
 • Ткаченко Інна Володимирівна – аспірант кафедри гігієни та екології № 1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
 • Товажнянська Олена Леонідівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології, Харківський національний медичний університет;
 • Товма Анастасія Володимирівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри пропедевтики дитячих хвороб, Запорізький державний медичний університет;

  на фото Авраменко Анатолій Олександрович
 • Удод Олександр Анатолійович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології № 1, Донецький національний медичний університет;
 • Улько Лариса Григорівна – доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії, Сумський національний аграрний університет;
 • Федосєєва Ольга Віталіївна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри гістології, цитології та ембріології, Запорізький державний медичний університет;
 • Фуголь Карина Володимирівна – аспірант кафедри внутрішньої медицини № 1, Дніпровський державний медичний університет;
 • Фуртак Іван Іванович – кандидат наук із державного управління, доцент, доцент кафедри громадського здоров’я, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;
 • Хоботова Наталія Володимирівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри оториноларингології, Дніпровський державний медичний університет;
 • Цапенко Тетяна Володимирівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства і гінекології № 1, Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
 • Черкашина Аліна Вікторівна – кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри соціальної фармації, Національний фармацевтичний університет;
 • Черненко Анна Григорівна – здобувач ступеня доктора філософії кафедри нейрохірургії, неврології та рефлексотерапії, асистент кафедри клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров’я, Харківська медична академія післядипломної освіти;
 • Чернишов Олег Володимирович – кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри педіатрії, Чорноморський національний університет імені Петра Могили;
 • Щудро Ольга Олександрівна – аспірант кафедри внутрішньої медицини № 1, Дніпровський державний медичний університет.

Дякуємо всім учасникам конференції!

Поширити