На базі Північного університетського центру у Бая-Маре було проведено дві міжнародні конференції

На базі Північного університетського центру у Бая-Маре було проведено дві міжнародні конференції

3921

Північний університетський центр у Бая-Маре (Centrul Universitar Nord din Baia Mare) спільно з Центром українсько-європейського наукового співробітництва (згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво) організували та провели ряд міжнародних науково-практичних конференцій з педагогічних та філологічних наук. Заходи відбувалися протягом двох днів 21–22 грудня 2018 року у місті Бая-Маре (Румунія). Вчені з України також долучилися до подій, але у дистанційній формі.

Північний університетський центр у Бая-Маре – кампус у місті Бая-Маре Технічного університету Клуж-Напока (Румунія). Повністю інтегрований у життя міжнародної академічної спільноти, технічний університет підтримує міжнародний обмін науковими цінностями. Ця тенденція простежується у більш ніж 200 міжвузівських та міжнародних угодах про співпрацю. Відкриття європейського і світового простору освіти і науки є однією з головних цілей університету. Галузі наукових досліджень представлені в широкому діапазоні: від інженерії до фундаментальних, соціально-гуманітарних наук та мистецтвознавства.

Офіційним організатором конференцій виступив Північний університетський центр у Бая-Маре, натомість Центр українсько-європейського наукового співробітництва виступив представником організаційного комітету конференції в Україні. Завдяки злагодженій співпраці понад 200 учасників з України отримали чудову нагоду взяти участь у міжнародних наукових заходах.

Так, спільними зусиллями було проведено наступні науково-практичні конференції:

1) конференція на тему «Педагогіка в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі», на якій учасниками були досліджені та висвітлені проблемні, на їх думку, місця в педагогічній освіті Україні, можливості запровадження європейського досвіду як в освітній процес, так і в практичну та наукову діяльність педагогів тощо. Програму конференції було розміщено на офіційному сайті Північного університетського центру у Бая-Маре за посиланням.

В рамках конференції були представлені наступні секції, за якими були розподілені доповіді учасників:
1. Методологія та історія педагогіки
2. Теорія і практика навчання
3. Теорія і практика виховання
4. Теорія і методика професійної освіти
5. Соціальна педагогіка
6. Сучасні педагогічні технології;

2) конференція на тему «Філологія в країнах ЄС та в Україні на сучасному етапі», на якій були розкриті важливі та актуальні на сьогоднішній день питання філології як науки та професійної діяльності. Програму конференції можна переглянути на офіційному сайті Північного університетського центру у Бая-Маре за посиланням

В межах конференції була здійснена робота наступних секцій:
1. Слов’янські мови
2. Література
3. Романські, германські та інші мови
4. Теорія літератури
5. Порівняльне літературознавство
6. Загальне мовознавство
7. Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство
8. Перекладознавство
9. Мова і засоби масової комунікації
10. Міжкультурна комунікація.

В указаний термін всі учасники конференції з України отримають збірник тез конференції та сертифікат про участь. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом. Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Поширити