На базі Північного університетського центру у Бая-Маре відбулася міжнародна науково-практична конференція з...

На базі Північного університетського центру у Бая-Маре відбулася міжнародна науково-практична конференція з філологічних наук

2057

20–21 вересня 2019 р. у м. Бая-Маре, Румунія за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва відбулася Міжнародна науково-практична конференція «Дослідження різних напрямів розвитку філологічних наук в Україні та ЄС».

У роботі конференції взяли участь вчені, аспіранти та студенти провідних вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філології. Серед них:

Александрук Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов хіміко-фізичних факультетів Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Анастасьєва Оксана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка;

Бездітко Анастасія Романівна – викладач кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікацій Національної академії Національної гвардії України;

Билінська Олександра Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;

Бойко Лариса Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Запорізького національного університету;

Бондаренко Євгенія Валеріївна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри англійської філології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;

Брона Олена Анатоліївна – асистент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка;

Гнатюк Оксана Романівна – аспірант, викладач кафедри мовознавства Івано-Франківського національного медичного університету;

Голтвеницька Маргарита Володимирівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри українознавства Харківської державної академії дизайну і мистецтв;

Гридюшко Ольга Олегівна – асистент кафедри іноземних мов № 2 Національного університету «Одеська юридична академія»;

Димитренко Лариса Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та методики її викладання Херсонського державного університету;

Єрмоленко Світлана Іванівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

Желязкова Вікторія Валеріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загальної та прикладної лінгвістики Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського;

Загнітко Анатолій Панасович – доктор філологічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, завідувач кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології Донецького національного університету імені Василя Стуса;

Івлєва Юлія Олегівна – аспірантка Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Кириченко Віта Григорівна – старший викладач кафедри української літератури, українознавства та методики їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Кінащук Анастасія Володимирівна – аспірантка кафедри романо-германської філології Рівненського державного гуманітарного університету;

Копєйцева Людмила Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української і зарубіжної літератури Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького;

Корнелюк Богдан Васильович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Хортицької національної навчально-реабілітаційної академії;

Кузьменко Юлія Сергіївна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри мов і літератур Далекого Сходу та Південно-Східної Азії Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Лисюк Сергій Володимирович – аспірант кафедри французької філології Львівського національного університету імені Івана Франка;

Лозенко Вікторія Василівна – кандидат філологічних наук доцент кафедри латинської мови та медичної термінології Харківського національного медичного університету;

Мелещенко Ольга Олегівна – аспірант кафедри перекладознавства імені Миколи Лукаша Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна;

Набок Марина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету;

Овсейчик Станіслава Володимирівна – кандидат філологічних наук, асистент кафедри стилістики та мовної комунікації Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Пилипенко Інна Олександрівна – асистент кафедри романо-германської філології та перекладу Білоцерківського національного аграрного університету;

Плеханова Тетяна Миколаївна – доцент кафедри видавничої справи та редагування Запорізького національного університету;

Присівок Дмитро Валер’янович – аспірант кафедри української літератури та журналістики Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

Рикичинська Дар’я Олексіївна – студентка факультету лінгвістики і соціальних комунікацій Національного авіаційного університету;

Семенова Ольга Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач  кафедри англійської мови з методикою викладання Криворізького державного педагогічного університету;

Степанов Віталій Валерійович – аспірант кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Запорізького національного університету;

Стовбур Любов Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Запорізького національного університету;

Стоянова Інна Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Теглівець Юлія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка»;

Телеки Марія Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний медичний університет»;

Фаріон Ірина Дмитрівна – доктор філологічних наук, професор катедри української мови Національного університету «Львівська політехніка»;

Храбан Тетяна Євгенівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Національного авіаційного університету;

Цапів Алла Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри англійської мови та методики її викладання Херсонського державного університету;

Швелідзе Лідія Дмитрівна – старший викладач кафедри мовної підготовки Одеського державного університету внутрішніх справ;

Шерстюк Ольга Ігорівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри “Філологія” Одеського національного морського університету та інші.

Обрана тема конференції послугувала плідним підґрунтям для обміну думками із зазначеної проблематики. У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції буде опублікована збірка тез доповідей учасників конференції.

Поширити