На базі Університету Ка’ Фоскарі пройшла міжнародна науково-практична конференція з філологічних наук

На базі Університету Ка’ Фоскарі пройшла міжнародна науково-практична конференція з філологічних наук

1653

27–28 грудня 2019 року у м. Венеція, Італія за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва відбулася Міжнародна науково-практична конференція «ПИТАННЯ СУЧАСНОЇ ФІЛОЛОГІЇ В КОНТЕКСТІ ВЗАЄМОДІЇ МОВ І КУЛЬТУР».

У роботі конференції взяли участь близько 200 вчених, аспірантів та студентів провідних вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері філології. Серед них:

Акден Сельджан Векіль – викладач кафедри тюркології Бакинського слов’янського університету;

Асадова Меліхе Фахраддін – викладач кафедри тюркології Бакинського слов’янського університету;

Билінська Олександра Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри прикладної лінгвістики Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;

Гулієва Лейла Ібрагім – докторант Інституту рукописів АНАС, викладач кафедри тюркології Бакинського слов’янського університету;

Єфименко Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської філології та перекладу Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського;

Йовенко Лариса Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Івлєва Юлія Олегівна – аспірантка кафедри зарубіжної літератури Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Каізер Ірина Юріївна – викладач кафедри суспільних наук та українознавства ВДНЗ України  «Буковинський державний медичний університет», аспірант кафедри української літератури Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Капранов Ян Васильович – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри германської і фіно-угорської філології імені проф. Г.Г. Почецова Київського національного лінгвістичного університету;

Карпова Дар’я Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри «Англійська мова №2» Національного університету «Одеська морська академія»;

Лепетюха Анастасія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

Лисенко Любов Володимирівна – кандидат культурології, доцент кафедри мов Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського;

Ліштаба Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Мизин Тетяна Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Нечаюк Людмила Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціальних та гуманітарних дисциплін Київського кооперативного інституту бізнесу і права;

Огарєнко Тетяна Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Оксанич Маргарита Петрівна – викладач кафедри німецької мови та методики її викладання Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Русавська Ольга Олегівна – кандидат філологичних наук, доцент Національного университету “Одеська морська академія”;

Саїк Аліна Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри філології та мовної комунікації Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

Семенова Олена Юріївна – аспірантка кафедри педагогіки Одеського національного університету імені І.І. Мечникова;

Сулима Олеся Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Терешко Інна Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;

Умрихіна Любов Володимирівна – кандидат філологічних наук, докторант кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;

Цимбрило Вікторія Ігорівна – асистент кафедри перекладознавства і контрастивної лінгвістики імені Григорія Кочура Львівського національного університету імені Івана Франка та інші.

Матеріали, викладені в тезах учасників конференції, характеризуються яскраво вираженою практичною спрямованістю і можуть знайти гідне застосування в практиці філологічних освітніх закладів та установ.

У зв’язку з актуальністю піднятих питань за результатами конференції опублікована збірка тез доповідей учасників конференції.

Поширити