На базі Університету природничих наук у Любліні успішно відбулось науково-педагогічне стажування з біології,...

На базі Університету природничих наук у Любліні успішно відбулось науково-педагогічне стажування з біології, екології, географії, геології, хімії та фізики

1772

Сучасне суспільство динамічне і мінливе, що спричинило за собою трансформацію цінностей освіти, академічної культури і розвитку. Університети в цьому аспекті стають не просто освітніми або науковими центрами, а також і соціокультурними та економічними. Світовий освітній простір формується саме в університетах. Збільшення академічної мобільності викладачів і студентів підвищує рівень і якість одержуваних знань, так само як і стажування викладачів і студентів підвищують рівень їх компетентностей, кругозору та соціального досвіду.

24 серпня – 2 жовтня 2020 року на базі Університету природничих наук у Любліні (Республіка Польща) науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері природничих наук мали змогу пройти науково-педагогічне стажування «Педагогічна майстерність викладачів у галузі біології, екології, географії, геології, хімії та фізики»

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Висловлюємо  величезну подяку всім, хто взяв участь у науково-педагогічному стажуванні.

Поширити