На базі Ужгородського національного університету відбулася міжнародна науково-практична конференція з юридичних наук

На базі Ужгородського національного університету відбулася міжнародна науково-практична конференція з юридичних наук

3061

12 квітня 2019 року на базі Ужгородського національного університету відбулася міжнародна науково-практична конференція на тему «Забезпечення прав людини четвертого покоління у системі охорони здоров’я». Організаторами заходу виступили: Ужгородський національний університет, Центр українсько-європейського наукового співробітництва, НДІ порівняльного публічного права та міжнародного права, Координаційна рада молодих юристів при Головному територіальному управлінні юстиції у Закарпатській області.

Міжнародна конференція відбулася завдяки старанній підготовці до заходу організаційного комітету конференції, до складу якого увійшли: д.ю.н., професор, проректор із науково-педагогічної роботи ДВНЗ «УжНУ» Рогач О.Я., д.ю.н., професор, декан юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ» Лазур Я.В., д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «УжНУ» Булеца С.Б., Dr., PhD, head of department of civil law, associate professor in the University of Miskolc Barzó Tímea, д.ю.н., професор, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «УжНУ» Бисага Ю.М., д.ю.н., професор, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства ДВНЗ «УжНУ» Бєлов Д.М., к.ю.н., доцент, заступник декана юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ» Білаш О.В., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ДВНЗ «УжНУ» Болдіжар С.О., к.ю.н., професор, завідувач кафедри міжнародного права ДВНЗ «УжНУ» Динис Г.Г., д.ю.н., професор кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «УжНУ» Заборовський В.В., д.ю.н., завідувач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ДВНЗ «УжНУ» Карабін Т.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «УжНУ» Менджул М.В., к.ю.н., доцент кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «УжНУ» Паніна Ю.С., д.ю.н., професор, директор НДІ порівняльного публічного права та міжнародного права ДВНЗ «УжНУ» Савчин М.В., к.ю.н., заступник декана юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ» Сливка О.О., к.ю.н., доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права ДВНЗ «УжНУ» Сухан І.С., к.ю.н., доцент, заступник декана юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ» Черевко П.П., к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «УжНУ» Чепис О.І., к.ю.н., доцент, заступник декана юридичного факультету ДВНЗ «УжНУ» Фрідманський Р.М.

Серед науковців в обговоренні актуальних питань забезпечення реалізації та захисту прав людини в системі охорони здоров’я  взяли участь не тільки юристи-теоретики але й практики (лікарі, судді тощо). Від Центру українсько-європейського наукового співробітництва на конференції виступили директор проф. Бєлов Дмитро та доц. Громовчук Мирослава. Так, серед учасників конференції були присутні: Булеца С.Б., доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет» з доповіддю на тему «Смарт контракти в медицині»; Савчин М.В., доктор юридичних наук, професор, директор, НДІ порівняльного публічного права та міжнародного права, Ужгородський національний університет з доповіддю на тему «Вплив біоетики на сутнісний зміст прав людини: окремі думки про природу прав четвертого покоління»; Болдіжар С.О., кандидат юридичних наук, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Ужгородського національного університету з доповіддю на тему «Правовідносини у сфері забезпечення прав людини четвертого покоління»; Громовчук М.В., к.ю.н., доцент кафедри конституційного  права та порівняльного правознавства ДВНЗ «Ужгородський національний університет» з доповіддю на тему «Евтаназія в Нідерландах: право на гідну смерть чи вбивство з милосердя?»; Заборовський В.В., доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет» та Стойка А.В., студентка магістратури юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет», які представили доповідь на тему «Юридичне закріплення «гендерної нейтральності» як один з елементів забезпечення реалізації прав людини четвертого покоління»; Логвиненко Б.О., доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ з доповіддю «Перспективи визнання права на евтаназію в Україні»; Паніна Ю.С., кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу ДВНЗ «Ужгородський національний університет» з доповіддю на тему «Правові засади реалізації прав людини четвертого покоління у сфері охорони здоров’я за законодавством України»; Уварова Н.В., доктор юридичних наук, заступник начальника відділу інформаційних систем та захисту інформації управління інформаційних технологій Департаменту інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України, яка представила доповідь на тему «До проблеми реалізації права на зміну (корекцію) статевої належності в Україні»; Явор О.А., доктор юридичних наук, доцент кафедри цивільного права №2 Національного юридичного університету імені  Ярослава Мудрого з доповіддю «Захист особистих немайнових прав особливо уразливих соціальних груп фізичних осіб у сфері надання медичної допомоги»; Пішта В.І., аспірант кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський національний університет» з доповіддю на тему «До питання про суб’єктний склад трансплантації», а також інші учасники, які приєдналися до міжнародної науково-практичної конференції на дуже актуальну наразі тему, та представили не менш цікаві та важливі доповіді.

Результати конференції будуть видані у вигляді збірника тез, де знайдуть своє висвітлення погляди на означувану проблематику всіх учасників конференції. Висловлюємо подяку всім, хто виявив інтерес до міжнародного наукового заходу та приєднався до обговорення важливого та актуального питання.

Поширити