На базі УжНУ відбулась ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Закарпатські правові читання»

На базі УжНУ відбулась ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Закарпатські правові читання»

1771
28-29 квітня відбулась ХІV Міжнародна науково-практична конференція «Закарпатські правові читання. Трансформація національних правових систем країн Центральної та Східної Європи в умовах сучасних викликів». До участі у цьому науковому заході мали можливість долучитись науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері правознавства. 
Науковці зупинились на таких темах, як синергетика права, аспекти адміністративного, конституційного, цивільного, сімейного та соціального права, проблеми реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства, а також теорія та практика трансформації міжнародного права (ХХ–ХХІ століття).

Учасниками наукової події стали:

 • Dr. Zita Nyikes – PhD student, Ferenc Deak Doctoral School, University of Miskolc;
 • Edit Sápi – PhD in law, Assistant Professor, University of Miskolc, Faculty of Law, Department of Civil Law;
 • Kobylski Piotr – PhD in Law, Associate, Department of Public Law, Faculty of Law and Administration, Kazimierz Pulaski University of Technology and Humanities in Radom;
 • Paweł Widerski – PhD in Law, Research Associate in Department of Civil Law, The John Paul II Catholic University of Lublin;
 • Prof. Dr. Judit Barta – University of Miskolc, Institute of Civil Science, Department of Commercial Law, Head of Department, Professor;
 • Prof. Dr. Tímea Barzó – Head of Department of Civil Law, Faculty of Law, University of Miskolc;
 • Абдель Фатах Анна Станіславівна – викладач кафедри цивільного та господарського права, Криворізький навчально-науковий інститут Донецького державного університету внутрішніх справ;
 • Андрушко Андрій Васильович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Бабаджанян Гаяне Бабаджанівна – асистент кафедри міжнародного, цивільного та комерційного права, Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Бабійчук Володимир Миколайович – аспірант кафедри цивільного права та процесу, Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова;
 • Бадида Андріанна Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Бадов Евеліна Аттілівна – студентка ІІІ курсу юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Бариська Яна Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Берч Вероніка Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Бисага Юрій Михайлович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Біла-Тюріна Юлія Зиновіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного, конституційного та адміністративного права, Івано-Франківський юридичний інститут Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Білаш Олександр Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, заступник декана юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Білоус Віктор Тарасович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри фінансового права, Університет державної фіскальної служби України;
 • Боксгорн Анастасія Вікторівна – доктор філософії, в.о. доцента кафедри мовної підготовки, Одеський державний університет внутрішніх справ;
 • Булеца Сібілла Богданівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Ванюшкін О. О. – студент ІІІ курсу юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Василенко Е. Е. – студентка ІІІ курсу юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Васильчук Лариса Богданівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Ворон Діана Леонідівна – кандидат юридичних наук, викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Вудвуд Катерина Сергіївна – студентка юридичного факультету, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Гаріфуллін Максим Валерійович – аспірант, Харківський національний університет внутрішніх справ;
 • Гачак-Величко Лілія Андріївна – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри морально-психологічного забезпечення діяльності військ, Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного;
 • Глинська Наталія Валеріївна – доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу дослідження проблем кримінального процесу та судоустрою Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної Академії правових наук України;
 • Головацький Назарій Тарасович – старший викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Головач Андрій Йожефович – кандидат історичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Гордієнко Тетяна Олександрівна – старший викладач кафедри цивільного, трудового та господарського права, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Греца Світлана Михайлівна – доктор юридичних наук, доцент кафедри конституційного права і порівняльного правознавства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Греца Ярослав Васильович – доктор юридичних наук, професор кафедри господарського права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Грищук Оксана Вікторівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії та філософії права, Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Давидова Наталія Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник Відділу проблем приватного права, Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака Національної академії правових наук України;
 • Дамірчиєв Мушфік Іскєндер огли – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри фінансового права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Демура Марина Ігорівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінального процесу, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Дербаль Костянтин Іванович – студентка, Природничо-гуманітарний фаховий коледж;
 • Довбуш Олеся Степанівна – студентка, Природничо-гуманітарний фаховий коледж ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Доді Коріна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри державно-правових дисциплін, Університет КРОК;
 • Дорофеєва Лілія Максимівна – доктор юридичних наук, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Дружкова Ірина Сергіївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри філософії та права, Одеська національна академія харчових технологій;
 • Заборовський Віктор Вікторович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права та процесу, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Завидняк Аліна Вікторівна – аспірантка кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Зелінська Стефанія Антонівна – аспірантка кафедри цивільного права та процесу, асистентка кафедри міжнародного права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Зибіна Анастасія Сергіївна – студентка IV курсу, Навчально-науковий інститут права та інноваційної освіти, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
 • Змикало Олександр Іванович – аспірант кафедри цивільного права та процесу, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Ільчук А. В. – студентка ІІІ курсу юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Калініченко Зоя Дмитрівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри аналітичної економіки та менеджменту, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
 • Калько Анна Іванівна – студентка ІІ-го курсу юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Карабін Тетяна Олександрівна – докторка юридичних наук, професорка, завідувачка кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Карпенко Роман Валерійович – кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ;
 • Кіріляк Оксана Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, заступник декана з міжнародних відносин та наукової роботи, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Ковальчук Інна Валентинівна – кандидат юридичних наук, доцент, декан соціально-гуманітарного факультету, Білоцерківський національний аграрний університет;
 • Когут Марина Геннадіївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Козар Юрій Юрійович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Копча Василь Васильович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права та процесу, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Крічфалушій В. В. – студент ІІІ курсу юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Кузнецов Віталій Володимирович – доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності Навчально-науковий інститут № 1 Національної академії внутрішніх справ;
 • Лейба Євген Васильович – кандидат юридичних наук, викладач, Природничо-гуманітарний фаховий коледж ДВНЗ «Ужгородський національний університет»; депутат Оноківської громади, секретар постійної комісії з питань землекористування, архітектури та містобудування;
 • Лемачок Дарина Іванівна – студентка, Природничо-гуманітарний фаховий коледж ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Логойда Володимир Михайлович – викладач кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Лопушанська-Гондорчин Мар’яна Антонівна – аспірантка кафедри теорії та історії держави і права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Лук’янов Дмитро Васильович – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, завідувач кафедри міжнародного приватного права та порівняльного правознавства, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Лукач Ангеліна Віталіївна – студентка Природничо-гуманітарний фаховий коледж ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Луцький Роман Петрович – доктор юридичних наук, професор, директор, Науково-дослідний інститут імені Академіка Івана Луцького Університету Короля Данила;
 • Манзюк Василь Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри господарського права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Маркулинець Андрій Андрійович – аспірант кафедри цивільного права та процесу, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Марчук Вікторія Олександрівна – студентка ІІ курсу магістратури, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Маслюк Оксана Василівна – кандидат юридичних наук, викладач кафедри кримінального права та процесу, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Менджул Марія Василівна – докторка юридичних наук, професорка, заступник декана юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Навроцька Віра Вячеславівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін, Львівський державний університет внутрішніх справ;
 • Надоєв Артур Автонділович – аспірант кафедри кримінально-правових дисциплін юридичного факультету, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди;
 • Надьон Вікторія Валентинівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного права № 2, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Нестерова Ірина Анатоліївна – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Нечипорук Ганна Юріївна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права та процесу, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Олашин Володимир Володимирович – адвокат (приватна практика), аспірант кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Онищук Ігор Ігорович – доктор юридичних наук, професор, науковий консультант судді Конституційного Суду України;
 • Палінчак Микола Михайлович – доктор політичних наук, професор кафедри міжнародної політики, факультет міжнародних економічних відносин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Панасенко Данило Віталійович – студент факультету міжнародної торгівлі та права, Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Переш Іван Євгенійович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Петрецька Наталія Іванівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Пирога Ігор Степанович – доктор юридичних наук, професор кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Плакса Віра Іванівна – аспірант кафедри регіональної політики Навчально-наукового інституту публічного управління та державної служби, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Погребняк Станіслав Петрович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри теорії і філософії права Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Попович Терезія Петрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Продан Вікторія Іванівна – асистент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Расько Юлія Олександрівна – аспірантка кафедри цивільного права № 2, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Ревуцька Ірина Емілівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Ролюк Олександр Васильович – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, начальник інституту морально-психологічного забезпечення, Національна академія сухопутних військ імені Петра Сагайдачного;
 • Ронай Леррі Мерабійович – аспірант кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби, факультет історії та міжнародних відносин, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Рошканюк Вадим Михайлович – завідувач кафедри господарського права юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Савчин Михайло Васильович – доктор юридичних наук, професор, директор, Науково-дослідний інститут порівняльного публічного права та міжнародного права ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Савчук Анна Юріївна – студентка, Природничо-гуманітарний фаховий коледж ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Самбор Микола Анатолійович – кандидат юридичних наук, член-кореспондент, Національна академія наук вищої освіти України; начальник сектору моніторингу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, депутат Прилуцької районної ради;
 • Семйон Іванна Василівна – студентка, Природничо-гуманітарний фаховий коледж ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Сийплокі Микола Васильович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального права і процесу, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Смородинський Віктор Семенович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії і філософії права, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Софілканич Олександр Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та процесу юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Ступник Ярослав Валерійович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінального права та процесу, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Сятиня Н. В. – студентка ІІІ курсу юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Тарасенко Леонід Леонідович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальної власності, інформаційного та корпоративного права юридичного факультету, Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Тернущак Михайло Михайлович – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Тимчак Василь Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Тиха К. І. – студентка ІІІ курсу юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Тодер Владислав Володимирович – студент, Природничо-гуманітарний фаховий коледж ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Трачук Петро Антонович – кандидат юридичних наук, професор кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Феннич Василь Петрович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та процесу, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Фетько Іван Іванович – аспірант кафедри теорії та історії держави і права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Фрідманський Роман Михайлович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного права та порівняльного правознавства юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Хохлова Ірина Валеріївна – кандидат юридичних наук, доцент, заступник декана юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Цибик І. В. – студентка ІІІ курсу юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Ціватий Вячеслав Григорович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри зовнішньої політики та міжнародного права, заслужений працівник освіти України, член правління Наукового товариства історії дипломатії та міжнародних відносин, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Шелевер Наталія Василівна – кандидатка юридичних наук, доцентка, доцентка кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Шимончинець Р. А. – студент ІІІ курсу юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Юраш Іван Іванович – аспірант юридичного факультету, ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Янєв Микола Олександрович – аспірант кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права, ДВНЗ «Ужгородський національний університет».
Щиро дякуємо всім учасникам наукового заходу!
Поширити