На базі Венеціанського університету Ка’ Фоскарі успішно завершилось науково-педагогічне стажування з філологічних...

На базі Венеціанського університету Ка’ Фоскарі успішно завершилось науково-педагогічне стажування з філологічних наук

1707

З 8 лютого по 19 березня 2021 року на базі Венеціанського університету Ка’ Фоскарі (м. Венеція, Італія) науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають філологічну освіту, мали змогу пройти науково-педагогічне стажування «Українські традиції та європейські інновації в підготовці викладачів-філологів».

У науково-педагогічному стажуванні взяли участь:

 • Блинова Ірина Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов за професійним спрямуванням, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова;
 • Войцехівська Наталія Костянтинівна – доктор філологічних наук, старший викладач кафедри германської та слов’янської філології, КЗВО «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»;
 • Діброва Валентина Анатоліївнакандидат філологічних наук, доцент, Навчально-науковий інститут, Київський національний університет культури і мистецтв;
 • Дядечко Алла Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов, Сумський державний університет;
 • Камєнєва Ірина Адамівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;
 • Кобута Світлана Степанівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов і перекладу, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Козак Софія Веніамінівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри німецької філології, Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Колядич Юлія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри методики викладання іноземних мов, Вінницький державний педагогічний університет імені М.М. Коцюбинського;
 • Линтвар Ольга Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології і перекладу, Національний авіаційний університет;
 • Мельник Наталія Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземної філології факультету лінгвістики та соціальних комунікацій, Національний авіаційний університет;
 • Мініна Ніна Сергіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;
 • Морараш Галина Володимирівна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, ПВНЗ «Буковинський університет»;
 • Ніколаєва Тетяна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології, Київський національний університет культури і мистецтв;
 • Плахтій Анастасія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов та підготовки іноземних студентів, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури;
 • Руденко Марина Юріївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри германської та слов’янської філології, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»;
 • Ткачук-Мірошниченко Олена Євгенівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри мови та стилістики, Інститут журналістики, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Тендітна Надія Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови та літератури, Донбаський державний педагогічний університет
 • та інші.

Щиро дякуємо всім учасникам, хто взяв участь у заході!

Поширити