На платформі ZOOM відбувся онлайн-діалог щодо проблем підготовки докторів філософії (PhD)

На платформі ZOOM відбувся онлайн-діалог щодо проблем підготовки докторів філософії (PhD)

1846
Сьогодні, 23 квітня 2021 року, на платформі ZOOM відбувся тематичний фаховий онлайн-діалог на тему «Підготовка докторів філософії (PhD) зі спеціальності 081 Право в Україні: проблемні питання та позитивні практики».
Організаторами заходу були:
 • Запорізький національний університет
 • Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України
 • Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України
 • Навчально-наукова лабораторія дослідження проблем службового права НАПрН України
 • Центр українсько-європейського наукового співробітництва
 • Видавничий дім «Гельветика»
 • ВГО «Асоціація фахівців адміністративного права»
 • ГО «Європейський центр верховенства права»
Вітальне слово взяла Ващук Олеся Петрівна, д.ю.н., доцент, професор кафедри криміналістики Національного університету «Одеська юридична академія», голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. Вона висловила слова вдячності всім присутнім, адже тема загальної дискусії зараз є актуальною та важливою. Далі слово взяла Коломоєць Тетяна Олександрівна, д.ю.н., професор, член-кореспондент НАПрН України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету, завідувач Навчально-наукової лабораторії дослідження проблем службового права НАПрН України. Тетяна Олександрівна розповіла про дієвий досвід і напрацювання в галузі підготовки наукових кадрів, представила деякі розробки та новації. З вітальним словом виступили також Васильчук Геннадій Миколайович, д.і.н., професор, проректор з наукової роботи Запорізького національного університету, та Лученко Дмитро Валентинович, д.ю.н., професор, професор кафедри адміністративного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, завідувач наукового сектору Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, член Наукової ради Національного фонду досліджень України, керівник ГО «Європейський центр верховенства права», голова ВГО «Асоціація фахівців адміністративного права».
Навколо такої цікавої теми зібралося чимало бажаючих послухати виступи спікерів, долучитися до дискусії та висловити власну думку.
Основні дискусії тривали навколо таких тем:
Панельна дискусія № 1 «Новітнє нормативно-правове забезпечення, проєктування, цілі освітньо-наукової програми, унікальність, галузева та регіональна специфіка ОНП (описи навчальних програм) підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 081 Право».
Спікери:
 1. Тильчик О.В., д.ю.н., професор (Університет державної фіскальної служби України).
 2. Лученко Д.В., д.ю.н., професор (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
Панельна дискусія №2 «Структура та зміст освітньо-наукової програми зі спеціальності 081 Право: обмін позитивними практиками».
Спікери:
 1. Рябовол Л.Т., д.пед.н., професор (Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка).
 2. Глух М.В., к.ю.н., доцент (Університет державної фіскальної служби України).
Панельна дискусія №3 «Доступ до освітньо-наукової програми та визнання результатів навчання: аналіз позитивних та дискусійних практик».
Спікери:
 1. Легеза Ю.О., д.ю.н., професор (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»).
 2. Коваль Н.В., д.ю.н., професор (Донецький національний університет імені Василя Стуса).
Панельна дискусія № 4 «Навчання через фахове дослідження на ОНП зі спеціальності 081 Право».
Спікери:
 1. Тильчик В.В., д.ю.н., професор (Університет державної фіскальної служби України).
 2. Малюга Л.Ю., д.ю.н., професор (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).
Панельна дискусія №5 «Ресурсне» забезпечення підготовки докторів філософії (PhD) зі спеціальності 081 Право: новаційні практики».
Спікери:
 1. Коломоєць Т.О., д.ю.н., професор (Запорізький національний університет).
 2. Музичук О.М., д.ю.н., професор (Харківський національний університет внутрішніх справ).
Панельна дискусія №6 «Підготовка фахового дослідника – пріоритетні завдання ОНП зі спеціальності 081 Право: досвід ЗВО та наукових установ України».
Спікери:
 1. Коломієць Н.В., д.ю.н., професор (Національний університет “Чернігівська політехніка”).
 2. Миронюк Р.В., д.ю.н., професор (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ).
Панельна дискусія № 7 «Роль здобувачів у формуванні та реалізації ОНП зі спеціальності 081 Право».
Спікери:
 1. Кремова Д.С., здобувач (Запорізький національний університет).
 2. Федосєєв К.Є., здобувач (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого).
 3. Городиловська М.Т., здобувач (Львівський національний університет імені Івана Франка).
Вдячні всім учасникам за активні дискусії. Сподіваємося, що цей досвід спілкування став корисним для кожного.
Поширити