На початку липня відбулося науково-педагогічне стажування, організатором якого виступив Люблінський медичний університет

На початку липня відбулося науково-педагогічне стажування, організатором якого виступив Люблінський медичний університет

2269

За підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва Люблінським медичним університетом (м. Люблін, Республіка Польща) 1–12 липня 2019 року було проведене науково-педагогічне стажування на тему «Сучасний стан та перспективи розвитку медичної освіти в Україні та в країнах ЄС».

Для участі в стажуванні були запрошені науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають медичну освіту.

За результатами стажування була здійснена відправка збірників тез науково-методичних доповідей та сертифікатів про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

До стажування долучилися:

Антоненко Анна Миколаївна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри гігієни та екології № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Антонян Ігор Михайлович, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри загальної, дитячої та онкологічної урології Харківської медичної академії післядипломної освіти;

Белов Олександр Олександрович, кандидат медичних наук, асистент кафедри медичної психології та психіатрії Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова;

Білоус Сергій Вікторович, кандидат медичних наук, асистент кафедри гігієни та екології № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Булько Ірина Віталіївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова;

Вавріневич Олена Петрівна, доктор медичних наук, доцент, доцент кафедри гігієни та екології № 1 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Дьоміна Євгенія Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри оториноларингології Харківського національного медичного університету;

Єльцова Любов Борисівна, асистент кафедри гігієни та екології № 4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

Журавльова Анна Костянтинівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри загальної практики – сімейної медицини та внутрішніх хвороб Харківського національного медичний університету;

Іваніщенко Людмила Олексіївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології 1 Харківської медичної академії післядипломної освіти;

Коваленко Галина Анатоліївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри ортопедичної стоматології 1 Харківської медичної академії післядипломної освіти;

Козань Наталія Миколаївна, доктор медичних наук, доцент кафедри патоморфології та судової медицини ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»;

Козар Валентина Вікторівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри клінічної лабораторної діагностики Національного фармацевтичного факультету;

Кущ Микола Миколайович, доктор ветеринарних наук, доцент, завідувач кафедри нормальної і патологічної морфології Харківської державної зооветеринарної академії;

Лабій Юрій Анатолійович, кандидат медичних наук, доцент кафедри дитячої стоматології Івано-Франківського національного медичного університету;

Лукащук Микола Миколайович, кандидат медичних наук, професор кафедри хіміко-фармацевтичних дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради;

Носач Олена Василівна, кандидат медичних наук, начальник відділу докторантури і аспірантури, наукової інформації та інтелектуальної власності Національної академії медичних наук України;

Паньків Іван Володимирович, доктор медичних наук, доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет»;

Пасієшвілі Нана Мерабівна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри перинатології, акушерства та гінекології Харківської медичної академії післядипломної освіти;

Пилипенко Тетяна Ігорівна, здобувач кафедри ортопедичної стоматології 1 Харківської медичної академії післядипломної освіти;

Сергієнко Вікторія Олександрівна, доктор медичних наук, доцент кафедри ендокринології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Сметаніна Катерина Іванівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри організації і економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

Тимофєєв Олександр Олексійович, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри стоматології Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Ушко Наталія Олексіївна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри щелепно-лицевої хірургії Інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика;

Філоненко Марина Вячеславівна, кандидат медичних наук, асистент кафедри внутрішньої медицини №3 та ендокринології Харківського національного медичного університету;

Ярифа Марія Олексіївна, кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії ПНЗУ «Київський медичний університет».

Поширити