Надруковано зарубіжну колективну монографію «Actual problems of natural sciences: modern scientific discussions»

Надруковано зарубіжну колективну монографію «Actual problems of natural sciences: modern scientific discussions»

1992

У червні за ініціювання Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie та підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва видано колективну монографію «ACTUAL PROBLEMS OF NATURAL SCIENCES: MODERN SCIENTIFIC DISCUSSIONS».

Видання стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Авторами монографії представлене різноманіття теоретичних і прикладних проблем природничих наук, обговорювалися і пропонувалися різні способи їх вирішення.

Підсумки своїх наукових досліджень представили такі автори:

Бабенко Михайло Григорович – кандидат сільськогосподарських наук, керівник НДС рекультивації земель Дніпровського державного аграрно-економічного університету;

Байрамова Олена Вікторівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри природничо-математичних та інженерно-технічних дисциплін Дунайського факультету морського та річкового транспорту Державного університету інфраструктури та технологій;

Бакуменко Ольга Миколаївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту рослин Сумського національного аграрного університету;

Баранович Діана Богданівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка»;

Барштейн Віктор Юрійович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»;

Баташова Марія Євгенівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії;

Білокур Дарина Олександрівна – аспірантка кафедри біології людини і тварин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка;

Богатко Надія Михайлівна – кандидат ветеринарних наук, доцент, завідувачка кафедри ветеринарно-санітарної експертизи факультету ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету;

Валерко Руслана Анатоліївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри загальної екології Житомирського національного агроекологічного університету (Поліського національного університету);

Васильченко Вікторія Сергіївна – аспірантка Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

Віче Олівер – доцент Інституту наук про життя Технічного університету Фрайберзької гірничої академії;

Герасимчук Людмила Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри загальної екології Житомирського національного агроекологічного університету (Поліського національного університету);

Гетьман Володимир Іванович – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри заповідної справи та рекреаційної діяльності Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління;

Гивлюд Анна Миколаївна – кандидат технічних наук, асистент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»;

Гловин Надія Миронівна – кандидат педагогічних наук, доцент Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»;

Гончарова Олена Вікторівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного агарного університету;

Горбась Сергій Миколайович – кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії садівництва та виноградарства Сумського національного аграрного університету;

Григор’єва  Людмила Іванівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили;

Гроховська Юлія Романівна – доктор сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри водних біоресурсів Національного університету водного господарства та природокористування;

Дiдух Анна Яківна – кандидат біологічних наук, молодший науковий співробітник ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Зубик Андрій Ігорович – кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка;

Зубкович Іван Васильович – аспірант кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету;

Іванець Олег Романович – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри зоології, Львівського національного університету імені Івана Франка;

Каракуркчі Ганна Володимирівна – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник кафедри фізичної хімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» ;

Клімкіна Ірина Іванівна – доцент кафедри екології та технологій захисту навколишнього середовища Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» ;

Колісник Анатолій Володимирович – кандидат біологічних наук, доцент кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії;

Коляда Валерій Петрович – кандидат сільськогосподарських наук, завідувач лабораторії охорони грунтів від ерозії Національного наукового центру «Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»;

Коновалова Надія Дмитріївна – кандидат хімічних наук, старший науковий співробітник, науковий співробітник відділу тонкого і неорганічного синтезу Інституту сорбції і проблем ендоекології НАН України;

Кононцев Сергій Вікторович – доктор технічних наук, доцент, доцент кафедри водних біоресурсів Національного університету водного господарства та природокористування;

Коржов Євген Іванович – кандидат географічних наук, доктор філософії старший викладач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Херсонського державного агарного університету;

Корнієнко Ірина Михайлівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри біотехнології Національного авіаційного університету;

Круподьорова Тетяна Анатоліївна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України»;

Кудрявцев Павло Геннадійович – кандидат хімічних наук, професор, академік Російської Академії природничих наук, академік Міжнародної Академії наук екології та безпеки життєдіяльності, заступник директора з досліджень і розробок Polymate Ltd – Israel Nanotechnology Research Center, Migdal HaEmek, Israel;

Кучменко Олена Борисівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біології Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя;

Лубенець Віра Ільківна – доктор хімічних наук, професор, професор кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології Національного університету «Львівська політехніка»;

Мазур Тетяна Петрівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, провідний біолог Ботанічного саду імені академіка О.В. Фоміна ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського Національного університету імені Тараса Шевченка;

Макарова Олена Валеріївна – старший викладач кафедри екології Чорноморського національного університету імені Петра Могили;

Мартиненко Жанна Олександрівна – старший викладач кафедри екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут»;

Мартинова Надія Валентинівна – кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії природної флори Ботанічного саду Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Мартинюк Віталій Олексійович – кандидат географічних наук, доцент, професор кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету;

Монька Наталія Ярославівна – кандидат хімічних наук, асистент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології  Національного університету «Львівська політехніка»;

Непошивайленко Наталія Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища Дніпровського державного технічного університету;

Нужина Наталія Володимирівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Осьмачко Любов Степанівна – кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник. ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України»;

Редькіна Антоніна Володимирівна – кандидат хімічних наук, відділ тонкого і неорганічного синтезу Інституту сорбції і проблем ендоекології НАН України;

Руда Марія Віталіївна – кандидат технічних наук, асистент кафедри екологічної безпеки та природоохоронної діяльності Національного університету «Львівська політехніка»;

Рула Ірина Василівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри хімії Дніпровського державного аграрно-економічного університету;

Сахненко Микола Дмитрович – доктор технічних наук, професор кафедри фізичної хімії Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Стадницька Наталія Євгенівна – кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології  Національного університету «Львівська політехніка»;

Тищенко Володимир Миколайович – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри селекції, насінництва та генетики Полтавської державної аграрної академії;

Тімченко Дмитро Олегович – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник (на пенсії);

Тузяк Ярина Мирославівна – кандидат геологічних наук, старший лаборант кафедри загальної та історичної геології та палеонтології Львівського національного університету імені Івана Франка;

Усікова Зінаїда Леонідівна – старший викладач кафедри медичної біології Донецького національного медичного університету;

Федотов Олег Валерійович – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент, завідувач кафедри медичної біології Донецького національного медичного університету;

Харитонов Микола Миколайович – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри загального землеробства та ґрунтознавства Дніпровського державного аграрно-економічного університету;

Хохлов Андрій Вікторович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України;

Шейко Віталій Ілліч – доктор біологічних наук, професор кафедри біології людини і тварин Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка.

Ознайомитися з електронною версією монографії можна на офіційному сайті Publishing House “Baltija Publishing”: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/book/43

Поширити