Науково-педагогічне стажування «Медична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (м....

Науково-педагогічне стажування «Медична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» (м. Люблін, Республіка Польща)

1658

З 27 листопада по 1 грудня 2017 року Люблінським науково-технологічним парком та Люблінським медичним університетом проводилося науково-педагогічне стажування на тему «Медична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень». Захід відбувся за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

У стажуванні взяли участь науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають медичну освіту. Загальна кількість учасників стажування – 68 науковців.

Навчальне навантаження стажування складалося з 3 кредитів (108 годин) і було розподілене наступним чином:

– ознайомлення з діяльністю ЛНТП та Люблінського медичного університету через офіційні інформаційні портали – 12 годин;

– підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (за профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України) – 36 годин;

– індивідуальна робота – 60 годин.

Відповідно до навчального навантаження стажування, учасниками були підготовлені тези науково-методичних доповідей, які являють собою результати плідної праці вчених в сфері дослідження медичної науки. Завдяки проведеному стажуванню, дослідники отримали можливість внести цінний вклад в розвиток медичної освіти.

Учасниками, при підготовці доповідей, були дослідженні дуже актуальні питання та сформульовані нові ідеї. Так, наприклад, кандидат медичних наук Бараннік К. С. дослідив індивідуально-психологічні та деонтологічні аспекти формування професійної компетентності у майбутніх лікарів хірургічних спеціальностей; доктор медичних наук Ракша-Слюсарева О. А. спільно з кандидатом медичних наук Боєвой С. С. та кандидатом медичних наук Слюсаревим О. А. представили наукові експериментальні дослідження як приклад комплексного підходу до вивчення проблеми в системі підготовки фахівців медичного профілю; доктор медичних наук Златкіна В. В., доктор медичних наук Колеснікова О. В. та кандидат медичних наук Немцова В. Д. займалися питанням вдосконалення методології викладання клінічної фармакології студентам, що навчаються англійською мовою тощо.

Всі учасники стажування отримали збірник тез науково-методичних доповідей та сертифікат про проходження науково-педагогічного стажування. Організатори науково-педагогічного стажування «Медична освіта майбутнього: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень» висловили вдячність всім, хто виявив бажання долучитися до наукового заходу.

Поширити