Науково-педагогічне стажування на базі словацького університету

Науково-педагогічне стажування на базі словацького університету

1590

Одразу після вдалого проведення цьогорічної наукової конференції Центр українсько-європейського наукового співробітництва спільно з Панєвропським університетом вирішили організувати ще один не менш важливий для науковців захід – науково-педагогічне стажування. Ідею проведення стажування підказали організаторам самі учасники. Була обрана дата та тема стажування.

Так, 15–18 червня 2016 р. на базі факультету права Панєвропського університету було проведене науково-педагогічне стажування на тему «Інноваційні освітні технології: досвід Європейського Союзу та його впровадження в процес підготовки юристів». Стажування проводилося згідно з ліцензією університету у сфері післядипломної освіти.

Програма стажування включала в себе: ознайомлення з діяльністю Пан’європейського університету в цілому й факультету права зокрема через офіційний інформаційний портал університету; ознайомлення зі спектром профільних спеціальностей у галузі права, а також навчально-методичними матеріалами; участь у дистанційному семінарі-тренінгу та підготовка тез науково-методичної доповіді за обраною проблематикою (профілем роботи здобувача в навчальному або науковому закладі України); отримання міжнародного сертифікату про проходження стажування з підписом першого проректора Пан’європейського університету.

Була представлена наступна тематика тез науково-методичних доповідей:

 • система вищої юридичної освіти та кваліфікаційні рівні європейського освітнього простору;
 • порівняльний аналіз словацької й української вищої юридичної освіти;
 • організація навчального процесу в європейських університетах;
 • формування сучасного глобального правового світогляду юриста;
 • здійснення практичного й доцільного реформування юридичної освіти та професійної підготовки юристів на основі комплексного вивчення проблеми, системного підходу, впровадження досягнень педагогічної науки та європейського досвіду;
 • напрями розвитку юридичної освіти в Україні на етапі її входження в європейський освітній простір;
 • виявлення сутності, факторів генезису, закономірностей структурування, функціонування й організації професійної підготовки юристів у країнах Європейського Союзу;
 • теоретичне виведення та емпіричне ідентифікування тенденцій розвитку юридичної освіти в Європейському Союзі;
 • характеристика комплексу соціально-педагогічних чинників розвитку юридичної освіти в їх зв’язку з еволюцією ролі, професійних функцій і статусу юриста в ЄС;
 • особливості організації професійної підготовки юристів у Словацькій Республіці в контексті загальних тенденцій її розвитку в країнах ЄС;
 • розроблення рекомендацій щодо перспективних шляхів використання досвіду юридичної освіти ЄС в Україні.

У стажуванні взяли участь близько 100 українських вчених, серед яких науково-педагогічні співробітники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають юридичну освіту. Учасники висловили вдячність організаторам за запрошення та надану можливість участі у науковому заході європейського рівня. Особливу подяку було висловлено представникам Центру українсько-європейського наукового співробітництва за сприяння участі вчених з України у подібних заходах.

Поширити