Непересічна подія в Ужгородському національному університеті

Непересічна подія в Ужгородському національному університеті

656

26–29 жовтня 2023 року відбулася конференція «Євроінтеграція української освіти й науки України: проблеми та виклики» для проректорів із наукової роботи закладів вищої освіти України. Ця подія викликала значний інтерес серед наукової спільноти України, тому на прохання науковців публікуємо перелік усіх учасників конференції та теми їхніх доповідей. Зокрема, у заході взяли участь:

Автономна Республіка Крим

Бессараб Олександр Володимирович – кандидат філологічних наук, проректор із науково-педагогічної діяльності та інноваційного розвитку, Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського;

Вінницька область

Єпіфанова Ірина Юріївна – доктор економічних наук, професор, проректор із наукової роботи, Вінницький національний технічний університет;

Волинська область

Єлісєєва Людмила Володимирівна – доктор економічних наук, професор, проректор із науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Лютак Олена Миколаївна – доктор економічних наук, професор, проректор із науково-педагогічної роботи та досліджень, Луцький національний технічний університет;

Фаст Ольга Леонідівна – кандидат педагогічних наук, доцент, проректор із науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;

Філіпович Мирослава Богданівна – кандидат історичних наук, доцент, докторант, професор кафедри всесвітньої історії, Волинський національний університет імені Лесі Українки;

Дніпропетровська область

Нікітенко Ігор Святославович – доктор геологічних наук, доцент, проректор із наукової роботи, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;

Приймаченко Дмитро Володимирович – доктор юридичних наук, професор, проректор із наукової роботи, Університет митної справи та фінансів;

Ткаліч Юрій Ігорович – доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор із наукової та інноваційної діяльності, Дніпровський державний аграрно-економічний університет;

Гушко Сергій Володимирович – доктор економічних наук, професор, проректор із наукової роботи та міжнародних зв’язків, Державний університет економіки і технологій;

Донецька область

Радіо Сергій Вікторович – кандидат хімічних наук, доцент, проректор із наукової та навчальної роботи, Донецький національний університет імені Василя Стуса;

Закарпатська область

Смоланка Володимир Іванович – доктор медичних наук, професор, ректор, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»;

Миронюк Іван Святославович – доктор медичних наук, професор, проректор із наукової роботи, Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»;

Фодор Дюло Дюлович – кандидат географічних наук, доцент, проректор, Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ;

Агій Ярослав Юрійович – кандидат економічних наук, доцент, проректор із науково-педагогічної роботи, інноваційно-методичного забезпечення освітнього та наукового процесів, Комунальний заклад вищої освіти «Академія культури і мистецтв» Закарпатської обласної ради;

Запорізька область

Сичікова Яна Олександрівна – доктор технічних наук, професор, проректор із наукової роботи, Бердянський державний педагогічний університет.

Панченко Анатолій Іванович – доктор технічних наук, професор, проректор із наукової роботи, Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного;

Івано-Франківська область

Макарчук Оксана Михайлівна – доктор медичних наук, професор, в.о. проректора з наукової роботи, Івано-Франківський національний медичний університет;

Білоус Олег Михайлович – кандидат політичних наук, доцент, проректор із наукової роботи, Івано-Франківська академія Івана Золотоустого;

Київська область

Смірнова Олександра Миколаївна – кандидат економічних наук, старший науковий дослідник, доцент, в.о. проректора з наукової роботи, Державний податковий університет;

Кіровоградська область

Клочек Лілія Валентинівна – доктор психологічних наук, професор, проректор із наукової роботи, Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка;

Львівська область

Сергієнко Вікторія Олександрівна – доктор медичних наук, професор, проректор із наукової роботи, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького;

Попович Василь Васильович – доктор технічних наук, професор, т.в.о. проректора з науково-дослідної роботи, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності;

Стоколос-Ворончук Оксана Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, проректор із наукової роботи, Комунальний заклад вищої освіти Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»;

м. Київ

Боровик Андрій Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент, віцепрезидент із наукової роботи, Науково-дослідний інститут публічного права;

Скок Павло Олександрович – кандидат наук з державного управління, доцент, проректор із наукової роботи, Державний університет інфраструктури та технологій;

Тильчик В’ячеслав В’ячеславович – доктор юридичних наук, професор, проректор із наукової роботи, Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Миколаївська область

Дубинський Олег Юрійович – доктор юридичних наук, професор, проректор із науково-педагогічної роботи, економічних, юридичних та соціальних питань, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова;

Філіпішина Лілія Михайлівна – доктор економічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи, Первомайський навчально-науковий інститут Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

Одеська область

Музиченко Ганна В’ячеславівна – доктор політичних наук, професор, проректор із наукової роботи, Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»;

Смирнова Ірина Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з науково-педагогічної роботи, Дунайський інститут Національного університету «Одеська морська академія»;

Рівненська область

Савіна Наталія Борисівна – доктор економічних наук, професор, проректор із наукової роботи та міжнародних зв’язків, Національний університет водного господарства та природокористування;

Баб’як Володимир Іванович – кандидат медичних наук, доцент, проректор, Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради;

Тернопільська область

Марущак Павло Орестович – доктор технічних наук, професор, проректор із наукової роботи, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя;

Харківська область

Лученко Дмитро Валентинович – доктор юридичних наук, професор, проректор із наукової роботи, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;

Бережна Світлана Вікторівна – доктор філософських наук, професор, проректор із наукової, інноваційної і міжнародної діяльності, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди;

Херсонська область

Сарібєкова Юлія Георгіївна – доктор технічних наук, професор, проректор із наукової роботи та міжнародних зв’язків, Херсонський національний технічний університет;

Черкаська область

Спрягайло Олександр Васильович – кандидат біологічних наук, доцент, проректор із наукової та інноваційної діяльності, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Конференція зібрала понад 40 проректорів майже з кожної області України. Така широка географія забезпечила плідне різнобічне обговорення нагальних проблем і потреб розвитку вітчизняної науки, а також шляхів євроінтеграції та глобалізації. Під час пленарного засідання відбулися жваві дискусії з таких тем:

 • «Професійний розвиток наукових керівників у контексті зміни вимог до підготовки наукових кадрів: досвід України і Польщі» (доповідач – Музиченко Ганна В’ячеславівна, доктор політичних наук, професор, проректор із наукової роботи ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського»);
 • «Погляд на питання координації напрямів наукових досліджень на національному і міжнародному рівні у сфері громадського здоров’я» (доповідач – Миронюк Іван Святославович, доктор медичних наук, професор, проректор із наукової роботи ДВНЗ «Ужгородський національний університет»);
 • «Міжнародна проєктна діяльність переміщеного університету: досвід ДонНУ імені Василя Стуса» (доповідач – Радіо Сергій Вікторович, кандидат хімічних наук, доцент, проректор із наукової та навчальної роботи Донецького національного університету імені Василя Стуса);
 • «Трансформація парадигми підготовки наукових кадрів України: євроінтеграційні аспекти» (доповідач – Філіпович Мирослава Богданівна, кандидат історичних наук, доцент, докторант, професор кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки);
 • «Євроінтеграція: перспективи вітчизняної науки в умовах сучасного правового регулювання» (доповідач – Лученко Дмитро Валентинович, доктор юридичних наук, професор, проректор із наукової роботи Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого);
 • «Видавничий дім “Гельветика” – національне видавництво наукової періодики: лобіювання запровадження досвіду країн ЄС в Україні» (доповідач – Головко Олег Павлович, кандидат економічних наук, засновник та директор Видавничого дому «Гельветика», голова наглядової ради Центру українсько-європейського наукового співробітництва);
 • “Features and conditions for the development of scholarly activities in Romania (as a possible pattern for Ukraine)” (доповідач – Ţoca Constantin-Vasile, Ph.D. in Geography, Associate Professor at the Department of International Relations and European Studies of the University of Oradea, Coordinator of Jean Monnet Module “The Evaluation of Cross-Border Cooperation at the Frontier of EU” (2014–2017));
 • «Університет без стін – наука без кордонів: кейс Бердянського державного педагогічного університету» (доповідач – Сичікова Яна Олександрівна, доктор технічних наук, професор, проректор із наукової роботи Бердянського державного педагогічного університету);
 • «Трансформація інструментів освітнього цифрового простору» (доповідач – Гушко Сергій Володимирович, доктор економічних наук, професор, проректор із наукової роботи та міжнародних зв’язків Державного університету економіки і технологій);
 • «Управління якістю підготовки наукових кадрів: рефлексії під час війни та завдання в післявоєнній розбудові України» (доповідач – Фаст Ольга Леонідівна, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор із науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці КЗВО «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради);
 • «Перспективи розвитку стратегічної та критичної мінерально-сировинної бази в Україні в контексті євроінтеграції» (доповідач – Нікітенко Ігор Святославович, доктор геологічних наук, доцент, проректор із наукової роботи Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»);
 • «Наукова діяльність Львівського державного університету безпеки життєдіяльності в умовах війни» (доповідач – Попович Василь Васильович, доктор технічних наук, професор, т.в.о. проректора з науково-дослідної роботи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності).

Попри труднощі воєнного стану, усі готові спільно працювати задля розвитку української науки та здобуття нашої перемоги.

Час для добра! Усе буде Україна!

Поширити