Оприлюднено колективну монографію з фізичного виховання та спорту

Оприлюднено колективну монографію з фізичного виховання та спорту

682

За ініціативи Академії фізичного виховання та спорту імені Єнджея Снядецького в Гданську і Національного університету водного господарства та природокористування та активної підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва було організовано видання колективної монографії на тему «Фізичне виховання та спорт як фактор фізичного й духовного оздоровлення нації».

На сторінках колективної монографії автори зупинилися на таких проблемах, як:

 • сучасні технології у фізичному вихованні;
 • булімія та анорексія у спортсменів: ризики та наслідки;
 • фітнес-програми у практиці фізкультурно-оздоровчих технологій закладів вищої освіти;
 • зв’язок духовності з показниками фізичного, психічного і соціального здоров’я, способу життя та особистісними факторами;
 • фізіологічні зміни систем організму спортсменів з інвалідністю в рамках програми фізичної реабілітації
 • та інші.

Електронну версію колективної монографії можна переглянути на офіційному сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) за посиланням.

До участі в написанні колективної монографії долучилися такі науковці:

 • Азаренкова Любов Леонідівна – старший викладач кафедри фізичного виховання, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Антіпова Жанна Ігорівна – старший викладач кафедри фізичного виховання, Національний університет «Одеська юридична академія»;                                         
 • Апайчев Олександр Валентинович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, заслужений тренер України, головний тренер з багатоборства атлетичної асоціації  (Бангкок, Таїланд);
 • Бабак Світлана Віталіївна – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін, Національний університет фізичного виховання і спорту України;
 • Барсукова Тетяна Олександрівна – завідувач кафедри фізичного виховання, Національний університет «Одеська юридична академія»;
 • Буряк Ольга Юріївна – старший викладач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, Київський університет імені Бориса Грінченка;
 • Воробйова Олена Миколаївна – старший викладач кафедри фізичного виховання, Національний університет «Одеська юридична академія»;
 • Гладкий Олександр Віталійович – доктор економічних наук, професор кафедри туризму та рекреації, Державний торговельно-економічний університет;
 • Гоголева Олена Миколаївна – старший викладач кафедри фізичного виховання, Національний університет «Одеська юридична академія»;
 • Грабик Надія Михайлівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
 • Григус Ігор Михайлович – доктор медичних наук, професор, директор, Навчально-науковий інститут охорони здоров’я Національного університету водного господарства та природокористування;
 • Грубар Ірина Ярославівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка;
 • Жученко Валентина Григорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри туризму та рекреації, Державний торговельно-економічний університет; 
 • Іващенко Сергій Миколайович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, Київський університет імені Бориса Грінченка;
 • Караулова Світлана Іванівна – доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, професор кафедри фізичної культури, Запорізький національний університет;
 • Колонюк Каріна Олександрівна – викладач кафедри кінезіології та фізкультурно-спортивної реабілітації, Національний університет фізичного виховання та спорту України;
 • Коцур Надія Іванівна – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології, Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
 • Кунинець Ольга Богданівна – кандидат біологічних наук, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання і спортивної медицини, Національний медичний університет імені Данила Галицького;
 • Лоза Тетяна Олександрівна – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії і методики фізичної культури, заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка;
 • Магльований Анатолій Васильович – доктор біологічних наук, професор, академік Національної академії наук вищої освіти України, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри фізичного виховання і спортивної медицини, Національний медичний університет імені Данила Галицького;
 • Неведомська Євгенія Олексіївна – доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, Київський університет імені Бориса Грінченка;
 • Омері Ірина Дмитрівна – доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, Київський університет імені Бориса Грінченка;
 • Руденко Романна Євгенівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент, доцент кафедри спортивної медицини і здоров’я людини, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського;
 • Савченко Валентин Михайлович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, Київський університет імені Бориса Грінченка;
 • Самоленко Тетяна Володимирівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фізичної культури та спорту, Державний торговельно-економічний університет;
 • Серпутько Ольга Костянтинівна – здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти факультету фізичного виховання та спорту, Херсонський державний університет, тренер з айкідо, «Євразія Айкідо Україна», голова ГО «Айва Доджо»;
 • Степанюк Світлана Іванівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання, Херсонський державний університет;
 • Тимчик Олеся Володимирівна – доктор філософських наук, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, Київський університет імені Бориса Грінченка;
 • Ткаченко Тетяна Іванівна – доктор економічних наук, професор кафедри туризму та рекреації, Державний торговельно-економічний університет;
 • Товкун Лідія Павлівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри медико-біологічних дисциплін і валеології, Університет Григорія Сковороди в Переяславі;
 • Харченко Галина Дмитрівна – доктор філософських наук, доцент кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, Київський університет імені Бориса Грінченка;
 • Харченко-Баранецька Людмила Леонідівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту, Херсонський державний університет;
 • Яценко Світлана Петрівна – старший викладач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дякуємо всім авторам, які долучилися до написання колективної монографії!

Поширити