Організаційна зустріч учасників проєкту «Незламні правничі школи України»

Організаційна зустріч учасників проєкту «Незламні правничі школи України»

346

30 січня на платформі Zoom відбулася організаційна зустріч учасників проєкту «Незламні правничі школи України».

На засіданні були присутні представники правничих шкіл, які взяли участь у даному заході. Зокрема, це такі навчальні заклади, як:

 • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
 • Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України, школа господарського права та школа міського права;
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України;
 • Одеський державний університет внутрішніх справ;
 • Юридичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 • Навчально-науковий інститут права Державного податкового університету;
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова;
 • Державний університет «Житомирська політехніка»;
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
 • Донецький національний університет імені Василя Стуса;
 • Донецький державний університет внутрішніх справ;
 • Запорізький національний університет;
 • Маріупольський державний університет (м. Київ);
 • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара;
 • Національний університет «Одеська морська академія»;
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова;
 • Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
 • Сумський національний аграрний університет;
 • Державний торговельно-економічний університет;
 • Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого;
 • Інститут права Львівського державного університету внутрішніх справ;
 • Національний університет «Одеська юридична академія»;
 • Університет Короля Данила;
 • Європейський університет.

Під час онлайн-зустрічі учасників радо зустріла співорганізатор заходу Тетяна Олександрівна Коломоєць (доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, декан юридичного факультету Запорізького національного університету).

Протягом зустрічі було обговорено всі організаційні моменти, подальші кроки проєкту, наповненість програми тощо.

Тетяна Олександрівна подякувала правничим школам за виявлений інтерес до цього проєкту. Також виразила свої сподівання, що проєкт «Незламні правничі школи України» стане підгрунттям для подальшої співпраці деканів правничих шкіл України.

Поширити