Організована лекція з питань діяльності аспірантури

Організована лекція з питань діяльності аспірантури

646

17 січня 2023 року проведена друга онлайн-лекція в межах всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації з права. Спікером наукового заходу була Ірина Юріївна Михайлова, кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту правотворчості та науково-правових експертиз НАПрН України. До сфери наукових інтересів дослідниці належать: право соціального забезпечення, трудове право. Лекторка виклала важливий матеріал на тему «Окремі питання діяльності аспірантури у закладах вищої освіти та наукових установах».

На заході учасники підвищення кваліфікації мали змогу ознайомитися з такими питаннями, як:

  • реалізація освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії;
  • ставки погодинної оплати праці;
  • кадрове забезпечення реалізації освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії;
  • організація освітнього процесу здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (документи, що регулюють підготовку аспірантів: освітньо-наукова програма, навчальний план освітньо-наукової програми, індивідуальний навчальний план для кожного аспіранта, індивідуальний план наукової роботи);
  • обов’язки наукового керівника.

Після завершення лекції відбувалося жваве обговорення між учасниками підвищення кваліфікації та лектором, це свідчить про актуальність, значущість та цікавість почутої теми.

Ми нагадуємо, що наступна лекція відбудеться 24 січня, о 14.30.

Поширити