Організована завершальна онлайн-лекція в межах науково-педагогічного підвищення кваліфікації з корекційної педагогіки

Організована завершальна онлайн-лекція в межах науково-педагогічного підвищення кваліфікації з корекційної педагогіки

714

Сьогодні відбулася завершальна онлайн-лекція в межах всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Засоби і прийоми, які сприяють розвитку й комунікації педагогів та дітей з особливими освітніми потребами». Організовано цей захід завдяки Українському державному університету імені Михайла Драгоманова та Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Лектором цієї онлайн-зустрічі був Сергій Іванович Корнєв – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри логопедії та логопсихології Українського державного університету імені Михайла Драгоманова.

До сфери наукових інтересів Сергія Івановича входять:

  • діагностика та корекція порушень темпо-ритмічної сторони мовлення (судомного та несудомного характеру) у дітей та дорослих;
  • логопедична робота з дітьми та дорослими з первинною неврологічною патологією;
  • альтернативні прийоми та методи логопедичної діагностики та корекції;
  • особливості формування математичних знань та вмінь у дітей з порушеннями мовленнєвого розвитку.

Мовленнєві проблеми нині є досить поширеним явищем серед дітей різного віку. Батькам дітей, які мають такі проблеми, корисно знати, що однією з причин неправильного мовлення можуть бути анатомічні порушення мовленнєвого апарату, зокрема аномалії та деформації зубів, щелеп, вкорочена або прирощена вуздечка язика тощо. Завдяки сьогоднішній корисній та інформативній лекції «Вплив стомато-ортодонтичної патології на мовленнєвий розвиток дітей» ми дізнались, як саме зазначені порушення співвідносяться з порушеннями мовлення у дітей. Під час зустрічі спікер розглянув питання сучасного розуміння питання  етіопатогенетичних та клініко-діагностичних особливостей порушень мовлення; проблеми стомато-ортодонтичної  патології як фактора порушення мовлення. Визначено діагностичні компоненти та нормативні показники розвитку м’язово-кісткової системи периферійного мовленнєвого апарату. Розглянуто вплив дисфункцій скронево-нижньощелепного суглоба та патології прикріплення язика та верхньої губи на мовленнєвий розвиток.

Отже, інформованість батьків щодо впливу зубощелепних аномалій на формування артикуляційного апарату та знання вікових змін будови зубощелепної системи дитини, впливу тих чи інших особливостей розвитку дозволяє вчасно виявити та усунути її недоліки, попередити та скорегувати деякі мовленнєві порушення у дитини.

Щиро вдячні всім учасникам, які долучилися до науково-педагогічного підвищення кваліфікації!

Поширити