Організована завершальна онлайн-лекція в межах підвищення кваліфікації з юридичних наук

Організована завершальна онлайн-лекція в межах підвищення кваліфікації з юридичних наук

993

Сьогодні відбулася завершальна онлайн-лекція в межах всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Інновації в забезпеченні якості викладання навчальних дисциплін адміністративно-правового блоку та здійснення галузевих фахових наукових досліджень у ЗВО в умовах воєнного стану».

Спікерами на цьому заході стали фахівці  з провідних закладів освіти Києва та Дніпра:

 • Діхтієвський Петро Васильович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного права та процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Герасименко Євгеній Станіславович – кандидат юридичних наук, адвокат, доцент кафедри адміністративного права та процесу Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Приймаченко Дмитро Володимирович – доктор юридичних наук, професор, проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів;
 • Легеза Юлія Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного, господарського та екологічного права Національного технічного університету «Дніпровська політехніка».

Вони ознайомили всіх присутніх із важливою та цікавою темою «Інноваційні практики підготовки здобувачів вищої освіти за напрямом 081 «Право» у ЗВО з питань адміністративно-деліктного права: методологічний, змістовий та праксеологічний аспекти. Форми можливої співпраці вчених-адміністративістів у поглибленому дослідженні проблем адміністративно-деліктного права».

Представники Київського національного університету імені Тараса Шевченка – Петро Васильович Діхтієвський та Євгеній Станіславович Герасименко – розповіли про особливості викладання в їхньому закладі освіти адміністративно-деліктного права як змістового модуля у межах обов’язкового компонента «Адміністративне право». Вони звернули увагу, що адміністративно-деліктне право викладається в межах тем: «Адміністративна деліктологія як складник науки «деліктологія», «Адміністративна відповідальність», «Адміністративне правопорушення», «Заходи адміністративної відповідальності» та ін., та надали практичні рекомендації щодо покращення процесу навчання. Також вони приділили увагу важливій темі «Адміністративно-правові механізми захисту порушених прав внутрішньо переміщених осіб в умовах воєнного стану», зокрема розглянуто:

 • ситуацію ВПО;
 • обов’язки держав;
 • «керівні принципи» ООН про запровадження відповідальності;
 • принципи Пін’ейру;
 • свободу пересування ВПО;
 • мінімально необхідні елементи державного регулювання;
 • основні проблеми.

Дмитро Володимирович Приймаченко детально розповів про підготовку посадових осіб митних органів, що здійснюють правоохоронну діяльність, зокрема в Університеті митної справи та фінансів.

Юлія Олександрівна Легеза приділила увагу праву на академічну мобільність як складника здійснення дисертаційних досліджень у сфері адміністративно-деліктних правовідносин, зокрема приділено увагу:

 • поняттю «академічна мобільність»
 • цілям реалізації права на академічну мобільність
 • основним видам, формам академічної мобільності
 • формам підтримки для українських науковців та студентів
 • специфіці адміністративно-деліктних досліджень та їх реалізація в межах академічної мобільності та ін.

Щиро вдячні всім учасникам за участь у заході!

Поширити