Партнерство з Українською бібліотечною асоціацією

Партнерство з Українською бібліотечною асоціацією

230

У місті Києві відбулася зустріч директора Центру українсько-європейського наукового співробітництва, доктора юридичних наук, професора Михайла Юрійовича Віхляєва з заступницею генерального директора Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого, президенткою Української бібліотечної асоціації, Оксаною Миколаївною Бруй.

Українська бібліотечна асоціація всебічно сприяє розвитку бібліотечної справи і забезпеченню реалізації права користувачів бібліотечних послуг на якісне і своєчасне бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захист соціальних та інших спільних інтересів членів Української бібліотечної асоціації.

Українська бібліотечна асоціація здійснює свою діяльність, базуючись на таких концептуальних принципах: забезпечення інтелектуальної свободи та відданості ідеалам демократії; орієнтація на користувача (“читачецентризм”); сприяння освіті та просвітництву нації тощо.

Результатом зустрічі стало підписання угоди про партнерство між ВГО «Українська бібліотечна асоціація» і ГО «Центр українсько-європейського наукового співробітництва».

Учасники зустрічі обговорили напрями роботи, такі як:

  • Здійснювати постійний обмін інформацією, сприяти один одному в отриманні професійно необхідної інформації. Розповсюджувати інформацію про діяльність один одного з використанням засобів комунікації (веб-сайти, соціальні мережі, друковані видання, публікації в ЗМІ тощо). Надавати один одному інформацію професійного змісту про контакти і заходи.
  • Сприяти розвитку взаємовигідного співробітництва у бібліотечно-інформаційній галузі.
  • Здійснювати взаємний обмін візитами учасників заходів (конференції, семінари, симпозіуми, виставки тощо), спільно організовувати і проводити заходи, що сприяють обміну науковою, методичною, іншою інформацією, безперервній освіті, обміну досвідом роботи, проводити спільні професійні заходи, в т.ч. міжнародні тощо.

Сподіваємось на швидку та якісну реалізацію всіх наших запланованих сумісних проєктів.

Поширити