Під егідою Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli було видано колективну монографію...

Під егідою Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli було видано колективну монографію з філологічних наук

2231

В рамках міжнародної діяльності польським університетом Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli було організовано підготовку колективної монографії з філологічних наук. Згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво Центр українсько-європейського наукового співробітництва виступив офіційним представником редакційної колегії колективної монографії в Україні.

До участі в написанні монографії були запрошені науковці, викладачі та аспіранти. Бажаючим взяти участь у формуванні наукової праці було запропоновано наступні тематики для можливих досліджень:

• Сучасна філологія: теорія та практика;
• Реформування системи професійної підготовки мовознавців, перекладачів, літературознавців;
• Упровадження методики для розвитку філологічних наук;
• Теоретичні та прикладні аспекти розвитку філологічної освіти в Україні та в країнах Європейського Союзу.

В результаті праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень, на початку січня 2019 року вийшла друком колективна монографія на тему «Філологічні науки: перспективи розвитку в країнах Європи на початку третього тисячоліття». У формуванні видання взяли участь двадцять вісім українських вчених, серед яких:

– кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри суспільних наук Одеського національного медичного університету Бербер Н. М. з роботою на тему «Синтаксичний аспект поетики онімів в українському художньому постмодерністському дискурсі»;

– співавтори доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Бикова Т. В. та кандидат філологічних наук, професор, професор кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Осьмак Н. Д., які представили дослідження на тему «The reflection of historical events of 1917–1919 in fiction works as one of the current problems of modern philological education»;

– співавтори доктор наук із соціальних комунікацій, професор кафедри української мови та літератури, завідувач кафедри української мови та літератури ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» Біличенко О. Л. та старший викладач кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» Коваленко В. П. з дослідженням на тему «Improvement of the conditions for training future philologists in the circumstances of socio-communication space functioning in a higher education establishment»;

– кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри української мови Національного університету «Львівська політехніка» Городиловська Г. П., яка представила роботу на тему «Метаморфози та метафоризація термінів у художньому дискурсі Романа Іваничука»;

– аспірант кафедри англійської філології і перекладу Київського національного лінгвістичного університету Воловик А. А. під науковим керівництвом доктора філологічних наук, професора кафедри англійської філології та перекладу Київського національного лінгвістичного університету Демецької В. В. з дослідженням на тему «Symbolic representation of conceptual space in folktales: translational perspective»;

– кандидат філологічних наук, доцент кафедри філології та перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти й газу Каламбет Я. І. з роботою на тему «Arthurian precedent proper names as the secondary nomination in the modern Internet discourse»;

– кандидат філологічних наук, доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики, докторант Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького Калько В. В., яка підготувала дослідження на тему «Інтертекстуальний потенціал українських паремій»;

– співавтори кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Кіщенко Н. Д. та аспірант кафедри англійської філології, лаборант кафедри методики викладання іноземних мов Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Цимбал Ю. О. з дослідженням на тему «English-language fairy tale as a genre of pedagogical discourse»;

– співавтори кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Колієва І. А. та кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Купцова Т. А., які представили дослідження на тему «Concept variability in the political discourse»;

– кандидат філологічних наук, доцент кафедри соціально-гуманітарної та загальноекономічної підготовки Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту Коломієць О. М. з роботою на тему «The phenomenon of text reconstruction: established traditions, challenges and perspectives (based on the newspaper synoptic texts reconstruction)»;

– кандидат педагогічних наук, доцент кафедри української мови, літератури та методики навчання, перший проректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка Кузнецова Г. П. з дослідженням на тему «До проблеми компетентності майбутніх учителів-словесників у вимірах нової української школи: фоностилістичний аспект»;

– аспірант Запорізького національного університету Сердюченко Ю. О. під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх спав Кузьменко А. О., які підготували дослідження на тему «Language teaching and forming of oral communication skills through role play»;

– співавтори доктор філологічних наук, доцент, професор і завідувач кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Леміш Н. Є. та доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу, декан факультету іноземної філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова Зернецька А. А., які представили дослідження на тему «Archetypal images of cause as a dominant of causal complex in the cross-linguistic perspective»;

– співавтори кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Одеської державної академії будівництва та архітектури Мар’янко Я. Г. та кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов Одеської державної академії будівництва та архітектури Зайцева О. Ю. із дослідженням на тему «Professional language is a specialized subsystem of the language that serves the design industry. Types of special lexical unit in the design subsystem»;

– завідувач кафедри іноземних мов Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна Мунтян А. О., яка підготувала роботу на тему «Concept of the city as a unit of cognition in philology: Kabul in Khaled Hosseini’s novel “The Kite Runner”»;

– доктор філологічних наук, професор, професор кафедри іноземних мов професійного спрямування Національного університету харчових технологій Науменко Н. В. з дослідженням на тему «Взаємодія світу природи та світу мистецтва у віршовому доробку Ігоря Качуровського (до 100-річчя від дня народження поета)»;

– кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Остапчук Я. В. з роботою на тему «Типи пресупозицій в логічному та семантичному вимірах»;

– аспірант кафедри перекладознавства та прикладної лінгвістики Херсонського державного університету Пасенчук Н. В. під керівництвом кандидата філологічних наук, доцента кафедри перекладу та прикладної лінгвістики Херсонського державного університету Гізер В. В., які представили дослідження на тему «Drama translation as a particular case of literary translation: culture-specific elements in Thornton Wilder’s play „Our Town”»;

– кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Одеського державного екологічного університету Шотова-Ніколенко Г. В. з дослідженням на тему «Літературна ономастика та інтерпретація тексту (на матеріалі творчості Дж. Г. Байрона)».

Монографія була видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй ISBN, що дало можливість авторам взяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу. Кожен з авторів отримає по три примірники видання та сертифікат про участь у формуванні колективної монографії.

 

Поширити