Під егідою Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli вийшла друком колективна монографія...

Під егідою Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli вийшла друком колективна монографія з медичних наук

1982

Польським університетом Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli була організована робота по підготовці серії колективних монографій. Так, серед видань цієї серії була представлена монографія, присвячена актуальним питанням медицини. Тема монографії «Медичні науки: перспективи розвитку в країнах Європи на початку третього тисячоліття».

До участі в написанні видання були запрошені науковці, викладачі та аспіранти, об’єднані спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. В результаті праці колективу авторів, була підготовлена монографія, яка складається з 14 розділів, написаних як англійською мовою, так і українською та російською. У виданні представлені розділи на такі теми:

1. «Life quality of patients, with chronic kidney disease VD stage that are treated with help of hemodialysis, with skin itching» (Автори: Абрагамович Христина Ярославівна, кандидат медичних наук, доцент пропедевтики внутрішньої медицини №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького; Курбан Мар’яна Миколаївна, кандидат медичних наук, асистент пропедевтики внутрішньої медицини №1 Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького);

2. «Accumulation of flavonoids in the Carduus acanthoides L. herbal raw material and their pharmacology activity» (Автори: Баланчук Тетяна Іванівна, асистент кафедри фармації Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; Мазулін Олександр Владиленович, доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри фармакогнозії, фармхімії і технології ліків Запорізького державного медичного університету);

3. «On the distribution of cerebrovascular diseases in Ukraine and Poland and accuracy of creation of new drugs for their treatment and prevention» (Автори: Вишневська Лілія Іванівна, доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету; Ромась Катерина Петрівна, кандидат фармацевтичних наук, старший викладач кафедри аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету);

4. «Structural reconstruction of spleen after experimental obesity» (Автор: Гарапко Тетяна Василівна, кандидат медичних наук, доцент кафедри анатомії людини та гістології медичного факультету Ужгородського національного університету);

5. «The treatment and rehabilitation functions of sanatorium „Avangard” (Nemyriv city, Vinnitska region, Ukraine)» (Автори: Гладкий Олександр Віталійович, доктор географічних наук, доцент, професор кафедри туризму та рекреації Київського національного торговельно-економічного університету, академік АНВО України; Килівник Володимир Степанович, кандидат медичних наук, доцент кафедри медичної реабілітації та медико-соціальної експертизи Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова, академік Академії наук ПРЕ);

6. «Perspectives of the use of species of artemisia in medicine» (Автори: Грицик Роман Андрійович, лікар, аспірант кафедри фармакотерапії Національного фармацевтичного університету; Струк Оксана Анатоліївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармації ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»);

7. «Рівень антимікробного пептиду кателіцидину у дітей, хворих на муковісцидоз» (Автори: Дудник Вероніка Михайлівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова; Демянишина Валерія Валеріївна, аспірант кафедри педіатрії №2 Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова);

8. «Effects of aqueous extract from Lemna minor frond on hormonal, metabolic and elemental status in hypothyroid rats» (Автори: Кононенко Алевтина Геннадіївна, кандидат фармацевтичних наук, доцент, доцент кафедри фізіології та анатомії людини Національного фармацевтичного університету; Кравченко Віра Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біологічної хімії Національного фармацевтичного університету);

9. «Clinical and experimental rationale for the treatment of periodontal diseases in individuals with psycho-emotional stress» (Автор: Кононова Оксана Валеріївна, кандидат медичних наук, старший науковий співробітник лабораторії фізичних факторів довкілля ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М. Марзєєва НАМН України»);

10. «Экспериментальная токсическая купризоновая модель демиелинизации in vivo и in vitro как инструмент для изучения патогенеза этой патологии и поиска средств с ремиелинизирующим действием (обзор данных литературы и собственных исследований)» (Автор: Лабунець Ірина Федорівна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії експериментального моделювання відділу клітинних та тканинних технологій ДУ «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»);

11. «Фітохімічне вивчення основних груп біологічно активних речовин робінії звичайної» (Автори: Мандзій Тарас Петрович, асистент кафедри фармації, Івано-Франківського національного медичного університету; Ерстенюк Ганна Михайлівна, доктор біологічних наук, професор, перший проректор Івано-Франківського національного медичного університету);

12. «Research about development of drugs from white willow bark and sage» (Автори: Постой Владислав Володимирович, аспірант кафедри аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету; Михайлик Діана Олегівна, студентка фармацевтичного факультету Національного фармацевтичного університету, член студентського наукового товариства кафедри аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету);

13. «Capsules: history and modern directions of development» (Автори: Семченко Катерина Валентинівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри аптечної технології ліків Національного фармацевтичного університету; Бисага Єлизавета Іванівна, кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармацевтичних дисциплін Ужгородського національного університету);

14. «Surgical treatment by the meningioms of the back cranial fossa of paratruncal localization with the use of a combined method» (Автори: Чмут Віктор Олексійович, кандидат медичних наук, доцент кафедри нейрохірургії Харківського національного медичного університету; Лахтин Павло Валентинович, старший науковий співробітник (кафедра невропатології та нейрохірургії)).

Автори колективної монографії обов’язково отримають 3 примірника видання, виданого європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing”, та сертифікат про участь у написанні колективної наукової праці.

Поширити