Північний університетський центр у Бая-Маре видав колективну монографію з педагогічних наук

Північний університетський центр у Бая-Маре видав колективну монографію з педагогічних наук

1905

Північним університетським центром у Бая-Маре (Румунія) за сприяння Центру українсько-європейського наукового співробітництва була представлена монографія на тему «Провідні тенденції сучасного розвитку психології та педагогіки в європейських державах». Колективну працю було видано європейським видавництвом «Izdevnieciba «Baltija Publishing» (м. Рига, Латвія) з присвоєнням їй номера ISBN, що дає можливість авторам представити її як видання, опубліковане у країні Європейського Союзу.

Видання стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень:

Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості факультету педагогіки і психології  Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;

Балахтар Валентина Візіторівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та соціальної роботи Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

Бачинська Наталія Вероніка Василівна, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент, доцент кафедри фізичного виховання та спорту Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Башта Олена Трифонівна, кандидат технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки Навчально-наукового інституту аеропортів Національного авіаційного університету;

Васильєва-Халатникова Марина Олександрівна, кандидат педагогічних наук, асистент кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Василькевич Ярослава Зіновіївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди;

Вороненкова Тетяна Олесандрівна, аспірант кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти Донбаського державного педагогічного університету; викладач іноземної мови Бахмутського коледжу мистецтв ім. І. Карабиця;

Гаврилюк Маріанна Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка»;

Герасимова Ірина Геннадіївна, доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки і професійної освіти, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;   

Голюк Оксана Анатоліївна, доцент, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбиського;

Григорович Ольга Петрівна, доцент, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбиського;

Джурик Олена Віталіївна, доцент, доцент кафедри комп’ютерних технологій дизайну і графіки Навчально-наукового інституту аеропортів Національного авіаційного університету;

Дика Наталія Михайлівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;

Забіяко Юрій Олегович, старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;

Закаулова Юлія Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка»;

Зозуля Ірина Євгеніївна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри мовознавства Вінницького національного технічного університету;

Кікінежді  Оксана Михайлівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач-професор кафедри психології Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, директор Науково-дослідного центру з проблем ґендерної освіти та виховання учнівської та студентської молоді НАПН України;

Колодич Дар’я Михайлівна, аспірант кафедри психології розвитку КНУ імені Тараса Шевченка;

Кофанов Андрій Віталійович, доктор філософії, доцент, професор кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз Національної академії внутрішніх справ;

Кофанова Олена Сергіївна, кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз Національної академії внутрішніх справ;

Коцюба Роман Богданович, викладач кафедри іноземних мов Тернопільського державного медичного університету імені І. Я. Горбачевського;

Левицька Людмила Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки Київського національного  університету імені Тараса Шевченка;

Лялюк Галина Миколаївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології діяльності в особливих умовах Львівського державного університету внутрішніх справ; 

Магда Поліна Миколаївна, аспірант кафедри педагогіки і методики технологічної та професійної освіти Донбаського державного педагогічного університету;

Микитенко Вікторія Олександрівна, кандидат педагогічних наук, методист кафедри методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;    

Мілютіна Катерина Леонідівна, доктор психологічних наук, професор кафедри психології розвитку, КНУ імені Тараса Шевченка;

Мороз Людмила Іванівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент, доцент кафедри менеджменту персоналу та адміністрування Національного університету «Львівська політехніка»;

Одарченко Вероніка Ігорівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;

Омельченко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор Донбаського державного педагогічного університету;

Пагута Тамара Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент, директор Інституту педагогічної освіти ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»;

Пахальчук Наталя Олександрівна, доцент, доцент кафедри дошкільної та початкової освіти Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбиського;

Полупанова Яна Миколаївна, аспірант Інституту спеціальної педагогіки НАПН України, завідувач ресурсного центру підтримки інклюзивної освіти КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» ДОР;

Репко Інна Петрівна, кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти, проректор з науково-педагогічної роботи Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;

Стадній Алла Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовознавства Вінницького національного технічного університету;

Стрижаков Артем Олегович, кандидат  педагогічних наук, ст. викладач кафедри музичного мистецтва і хореографії Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Черкасов Володимир Федорович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри музичного мистецтва і хореографії Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка;

Шевченко Людмила Станіславівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри інноваційних та інформаційних технологій в освіті, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;   

Щетина Тетяна Павлівна, аспірант кафедри педагогіки, менеджементу освіти й інноваційної діяльності КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти».

Висловлюємо подяку усім, хто взяв участь у написанні колективної монографії.

Поширити