Північним університетським центром у Бая-Маре було проведено міжнародну науково-практичну конференцію з суспільних...

Північним університетським центром у Бая-Маре було проведено міжнародну науково-практичну конференцію з суспільних наук

2573

28–29 червня 2019 року у м. Бая-Маре (Румунія) проходила конференція з суспільних наук «КЛЮЧОВІ ПИТАННЯ СУСПІЛЬНИХ НАУК: ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ДЛЯ УКРАЇНИ ТА КРАЇН ЄС», організована Північним університетським центром у Бая-Маре за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва. Науковці з України взяли участь у заході дистанційно.

До участі у міжнародній конференції були запрошені науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері суспільних наук.

З українських науковців до конференції долучились:

Адамадзе К., аспірантка Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Білик О.М., доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства Харківської державної академії культури;

Брагіна Т.М., кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри культурології Харківської державної академії культури;

Бурий А.Р., кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;

Вановська І.М., кандидат історичних наук, доцент, провідний науковий співробітник лінгвістичного науково-дослідного управління Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Годован Ю.В., аспірантка кафедри політології Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського;

Голубнича-Шленчак Ю.В., аспірантка кафедри всесвітньої історії історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка;

Гончаренко І.М., аспірантка кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету;

Гончарук О.С., кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник відділу соціальної експертизи Інституту соціології Національної академії наук України;

Горбань Р.А., доктор філософських наук, доцент, професор кафедри історії мистецтва та гуманітарних наук Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв;

Денисюк Ж.З., доктор культурології, завідувач відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв;

Дмитрашко С.А., кандидат політичних наук, старший викладач кафедри соціології, філософії і права Одеської національної академії харчових технологій;

Дубовик Н.А., кандидат політичних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій;

Кадол О.М., кандидат історичних наук, доцент кафедри інженерної педагогіки та мовної підготовки Криворізького національного університету;

Кирилюк Н.А., кандидат політичних наук, доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності Державного університету телекомунікацій;

Конончук Ю.В., аспірант кафедри історії та археології слов’янських народів факультету історичної освіти Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова;

Корнієвський О.А., доктор політичних наук, професор, професор кафедри політичних наук Київського національного університету будівництва і архітектури;

Кравченко О.П., кандидат  філософських наук, доцент, доцент кафедри філософії Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»;

Кухарєва Н.М., завідувач науково-дослідного відділу «Музей Заповіту Т.Г. Шевченка» Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав»;

Лавицкая М.И., доктор історичних наук, доцент, професор кафедри теорії права та порівняльного правознавства Російського державного гуманітарного університету;

Лизень Є.В., аспірант кафедри всесвітньої історії Державного вищого навчального закладу «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»;

Литовченко К.Г., аспірант кафедри політології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Максименко О.О., магістр психології, провідний соціолог відділу методології та методів соціології Інституту соціології Національної академії наук;

Малімон В.І., кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

Мельник А.М., аспірантка кафедри історичних дисциплін Маріупольського державного університету;

Мельник І.П., викладач кафедри режисури естради, театралізованих видовищ та цирку і актора театру Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв;

Моргун О.А., кандидат філософських наук, доцент, доцент кафедри  філософії і соціальних наук Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет»;

 Окша Н.В., аспірантка кафедри соціально-гуманітарних дисциплін та іноземних мов Європейського університету;

Омельченко-Агай Кухі Г.С., здобувач кафедри старовинної музики Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського;

Орос О.Б., кандидат соціологічних наук, старший викладач кафедри психології Мукачівського державного університету;

Пилипенко В.Є., доктор соціологічних наук, професор, головний науковий співробітник відділу історії та теорії соціології  Інституту соціології Національної академії наук України;

Рудницька Л.В., аспірант кафедри історії України історико-філософського факультету Київського університету імені Бориса Грінченка;

Сапелкін Ю.В., кандидат соціологічних наук, старший науковий співробітник відділу соціальної експертизи Інституту соціології Національної академії наук України;

Стрєлкова Ю.О., кандидат філософських наук, доцент, Інститут дизайну, архітектури та журналістики Міжрегіональної академії управління персоналом;

Токаленко П.О., аспірант кафедри філософії, політології та українознавства Херсонського національного технічного університету;

Федорчук О.О., кандидат історичних наук, доцент Чорноморського національного університету імені Петра Могили;

Хоркава І.І., аспірантка кафедри релігієзнавства і теології Національного університету «Острозька академія»;

Ціватий В.Г., кандидат історичних наук, доцент, Заслужений працівник освіти України, доцент кафедри історії світового українства Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Чепурко Г.І., доктор соціологічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу соціальної експертизи Інституту соціології Національної академії наук України;

Шедяков В.Є., доктор соціологічних наук, кандидат економічних наук, незалежний дослідник.

Усіх учасників конференції з України забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції мають можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу. Збірнику тез було присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.

Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції (конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 року № 13.

Поширити