Польський університет Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli випустив колективну монографію з...

Польський університет Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli випустив колективну монографію з педагогічних та психологічних наук

2839

У жовтні 2018 року Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli спільно з Центром українсько-європейського наукового співробітництва розпочали роботу над підготовкою чергової колективної монографії. Цього разу увага була приділена актуальним питанням педагогічних та психологічних наук.

В результаті плідної праці колективу авторів була підготовлена монографія на тему ««Педагогічні та психологічні науки: перспективи розвитку в країнах Європи на початку третього тисячоліття». У виданні представлені авторські дослідження, що розкривають такі питання, як:
– Інновації в галузі загальної педагогіки;
– Нові рішення у сфері корекційної педагогіки;
– Теорія і методика дошкільної, шкільної та професійної освіти;
– Історія психології та сучасна психологія;
– Психофізіологія, психологія праці та психологія розвитку: перспективи.

Серед авторів колективної монографії:
Алексєєнко-Лемовська Людмила Владиславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова;
Антипін Євген Борисович – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології, Київського університету імені Бориса Грінченка;
Січкар Алла Дмитрівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології, Київського університету імені Бориса Грінченка;
Богуцький Юрій Петрович – аспірант кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
Кацеро Оксана Костянтинівна – аспірант кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
Бондаренко Володимир Васильович – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
Бончук Наталія Володимирівна – аспірант кафедри загальної психології факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
Бохонкова Юлія Олександрівна – доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;
Сербін Юрій Вікторович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології та соціології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;
Велитченко Леонід Кирилович – доктор психологічних наук, професор, професор кафедри теорії і методики практичної психології Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського;
Венгловська Олена Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Київського університету імені Бориса Грінченка;
Вихрущ Анатолій Володимирович – доктор педагогічних наук, професор кафедри психології та соціальної роботи Тернопільського національного економічного університету;
Говорун Тамара Василівна – доктор психологічних наук,професор, співдиректор Інституту Поведінковаих Наук Глобального Джиндал Університету (Індія), професор надзвичайний Відділу Права і Наук про Суспільство в Сталевій Волі Люблінського Католицького Університету імені Яна Павла Другого;
Паліт Манжушрі – PhD, доцент, заступник директора Інституту Поведінковаих Наук Глобального Джиндал Університету(Індія), співдиректор Центру віктимології і психологічних досліджень;
Гупаловська Вікторія Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології Львівського національного університету імені Івана Франка;
Дергач Маргарита Альфрітівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри психології Запорізького національного технічного університету;
Дика Наталія Михайлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;
Микитенко Вікторія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, методист кафедри методики мов та літератури Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка;
Добровольська Наталія Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету;
Дубровіна Ірина Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
Тадеуш Олена Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогічної творчості Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
Жорняк Богдана Євгеніївна – кандидат педагогічних наук, викладач методики музичного виховання Луцького педагогічного коледжу;
Регуліч Ірина Вікторівна – кандидат мистецтвознавства, викладач диригування Луцького педагогічного коледжу;
Жорняк Богдана Євгеніївна – кандидат педагогічних наук, викладач методики музичного виховання Луцького педагогічного коледжу;
Регуліч Ірина Вікторівна – кандидат мистецтвознавства, викладач диригування Луцького педагогічного коледжу;
Зайцева Алла Віталіївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
Строгаль Тетяна Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки мистецтва та фортепіанного виконавства Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
Зарицька Анна Андріївна – кандидат педагогічних наук, викладач Луцького педагогічного коледжу;
Зарицький Андрій Олександрович – заслужений артист України, доцент кафедри історії, теорії мистецтв та виконавства Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;
Іванюк Ганна Іванівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та психології Київського університету імені Бориса Грінченка;
Кашина Ганна Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри освіти дорослих Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
Клименко Юлія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка;
Шевчук Вікторія Валентинівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка;
Колодич Оксана Богданівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології ПВЗО «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»;
Кравченко Ганна Юріївна – доктор педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та іноземної філології Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
Мовмига Наталія Євгенівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри охорони праці та навколишнього середовища Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут”;
Куземко Леся Валентинівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;
Новик Ірина Михайлівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка;
Кушнірук Світлана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії та історії педагогіки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
Лазарєва Тетяна Анатоліївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри харчових та хімічних технологій Української інженерно-педагогічної академії;
Благий Ольга Сергіївна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри харчових та хімічних технологій Української інженерно-педагогічної академії;
Мараховська Наталя Владиславівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри італійської філології Маріупольського державного університету;
Мельник Світлана Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, проректор з навчально-методичної роботи КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;
Чуркіна Вікторія Григорівна – кандидат наук з мистецтвознавства, доцент кафедри виховання й розвитку особистості КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»;
Нагорна Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки Одеського національного університету імені і. І. Мечникова;
Онищук Ірина Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка;
Очеретна Ольга Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри англійської мови № 2 Національного університету «Одеська морська академія»;
Пермінова Людмила Аркадіївна – доктор філософії з педагогічних наук, доцент, професор кафедри природничо-математичних дисциплін та логопедії Херсонського державного університету;
Радзівіл Тетяна Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри інструментального виконавства Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини;
Савченко Олена Вячеславівна – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки та психології ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»;
Спіцина Ангеліна Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри економіки Національного транспортного університету;
Тинкалюк Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка;
Семеряк Ірина Зиновіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов для природничих факультетів факультету іноземних мов Львівського національного університету імені Івана Франка;
Тушева Вікторія Володимирівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри теорії та методики мистецької освіти та диригентсько-хорової підготовки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
Удич Зоряна Ігорівна – доцент кафедри педагогіки та менеджменту освіти, керівник інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка;
Федотова Олена Михайлівна – викладач кафедри іноземних мов Харківського авіаційного інституту Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського;
Томаз Ірина Анатоліївна – старший викладач кафедри іноземних мов Харківського авіаційного інституту Національного аерокосмічного університету імені М.Є. Жуковського;
Фляк Марія Михайлівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри соціальної педагогіки та корекційної освіти Дрогобицького педагогічного університету імені Івана Франка;
Часнікова Олена Володимирівна – кадидат педагогічних наук, старший науковий співробітник Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України;
Шайнер Ганна Ігорівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов Національного університету «Львівська політехніка».

Поширити