Понад 100 вчених-юристів з України взяли участь у науково-практичній конференції з юридичних...

Понад 100 вчених-юристів з України взяли участь у науково-практичній конференції з юридичних наук

2667

Тема інтеграції України до Європейського Союзу не втрачає своєї актуальності, а навпаки, набирає обертів. Європейська інтеграція як політико-правовий і соціально-економічний феномен викликає інтерес у представників різних наукових дисциплін, в тому числі юриспруденції. Для кращого розуміння проблеми державно-правового розвитку в умовах європейської інтеграції необхідно проводити всебічний аналіз взаємовідносин між Європейським Союзом та Україною. У цьому контексті не менш важливими є дослідження нових завдань, що наразі стоять перед юридичною наукою як України, так і країн ЄС. Саме цьому питанню була присвячена міжнародна науково-практична конференція, що відбулася у Мішкольці 19-20 квітня 2019 року.

Організатором конференції виступив Факультет права Університету Мішкольця (Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar). Університет Мішкольц є найбільшим університетом Північної Угорщини, який був створений парламентським актом в 1949 році. Факультет права був створений дещо пізніше, в 1981 році. В даний час університет Мішкольц має 8 факультетів. Центр українсько-європейського наукового співробітництва надав всебічну підтримку в організації заходу.

До участі у науковій конференції «Нові завдання юридичної науки в Україні та в країнах ЄС» були запрошені науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері юридичних наук. Понад 100 учасників з України виявили інтерес та бажання приєднатися до розкриття такої важливої теми. Учасниками були дослідженні питання історії та теорія права і держави, конституційного та муніципального права, цивільного права і цивільного процесу, сімейного права, земельного права, права Європейського Союзу тощо.

Усіх учасників конференції з України вже найближчим часом буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Учасники конференції матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як підтвердження участі у міжнародній конференції, що відбувалась у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити