Презентовано колективну монографію з технічних наук за ініціативи Transport and Telecommunication Institute...

Презентовано колективну монографію з технічних наук за ініціативи Transport and Telecommunication Institute та ОНМУ

634

За активного сприяння Центру українсько-європейського наукового співробітництва та за ініціативою Інституту транспорту та зв’язку (Transport and Telecommunication Institute, м. Рига, Латвійська Республіка) та Одеського національного морського університету опубліковано колективну монографію на тему «Результати сучасних наукових досліджень та розробок у галузі технічних наук».

На сторінках презентованої праці автори зосередили свою увагу на таких питаннях:

 • міцності фібробетонних елементів у разі місцевого стиснення;
 • перспективних підходах та технологіях побудови систем управління силових структур;
 • міцності цегляної кладки в разі діагонального розколювання;
 • характеристиках теплових насосів для опалення та гарячого водопостачання;
 • автоматизації процесу сушіння дисперсного матеріалу в киплячому шарі;
 • забезпеченні збереженості вантажів під час перевезення залізничним транспортом тощо.

Електронну версію колективної монографії можна переглянути на офіційному сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) за посиланням.

До участі в написанні колективної монографії долучилися знані вчені, а саме:

 • Бернацький Артемій Володимирович – кандидат технічних наук, старший дослідник кафедри спеціалізованої високовольтної техніки та лазерного зварювання Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України;
 • Бондарєва Валентина Іванівна – спеціаліст кафедри спеціалізованої високовольтної техніки та лазерного зварювання Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України;
 • Босий Микола Вікторович – викладач кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва Центральноукраїнського національного технічного університету;
 • Віцюк Юлія Юріївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри репрографії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Гавриш Олег Анатолійович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри міжнародної економіки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Гетьман Ірина Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних інформаційних технологій Донбаської державної машинобудівної академії;
 • Гуров Анатолій Андрійович – капітан далекого плавання, доцент кафедри судноводіння Херсонської державної морської академії;
 • Дарієнко Віктор Вікторович – кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва Центральноукраїнського національного технічного університету;
 • Довженко Оксана Олександрівна – кандидат технічних наук, професор кафедри будівельних конструкцій Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
 • Єрфорт Юрій Олександрович – старший викладач кафедри основ проєктування машин Донбаської державної машинобудівної академії;
 • Жук Руслан Олегович – старший викладач кафедри лазерної техніки та фізико-технічних технологій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Журавльов Фелікс Михайлович – кандидат технічних наук, доцент кафедри металургійних технологій Державного університету економіки і технологій;
 • Кайденко Микола Миколайович – старший науковий співробітник Навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Калюжна Валентина Євгенівна – доцент кафедри морських і річкових портів, водних шляхів та їх технічної експлуатації Одеського національного морського університету;
 • Калюжний Олексій Вікторович – кандидат технічних наук, заступник начальника адміністрації Одеського морського порту з розвитку портової інфраструктури;
 • Капорович Світлана Володимирівна – кандидат технічних наук, старший викладач кафедри основ проєктування машин Донбаської державної машинобудівної академії;
 • Кассім Дар’я Олександрівна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри металургійних технологій Державного університету економіки і технологій;
 • Кібаков Олександр Григорійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри машинознавства Одеського національного морського університету;
 • Косова Віра Петрівна – асистент кафедри біотехніки та інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Костик Катерина Олександрівна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри ливарного виробництва Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 • Кравчук Сергій Олександрович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри телекомунікацій Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Кузик Олександр Володимирович – кандидат технічних наук, доцент кафедри матеріалознавства та ливарного виробництва Центральноукраїнського національного технічного університету;
 • Кузнєцова Ірина Григорівна – аспірант кафедри будівельних конструкцій Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
 • Лаврут Олександр Олександрович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри тактики Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
 • Легецька Ірина Петрівна – асистент кафедри ПТМ та ІПТО Одеського національного морського університету;
 • Лєонов Валерій Євгенович – доктор технічних наук, професор, Херсонська державна морська академія;
 • Лукашенко Володимир Андрійович – кандидат технічних наук, науковий співробітник кафедри спеціалізованої високовольтної техніки та лазерного зварювання Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України;
 • Ляхова Ірина Анатоліївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри хімічних технологій та інженерії Державного університету економіки і технологій;
 • Магас Наталія Миколаївна – кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
 • Мельник Вікторія Миколаївна – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри біотехніки та інженерії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Норка Анастасія Русланівна – студентка Навчально-наукового інституту архітектури, будівництва та землеустрою Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
 • Погрібний Володимир Володимирович – кандидат технічних наук, старший науковий співробітник кафедри будівельних конструкцій Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
 • Подлєсний Сергій Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри основ проєктування машин Донбаської державної машинобудівної академії;
 • Постернак Ірина Михайлівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри організації будівництва та охорони праці Одеської державної академії будівництва та архітектури;
 • Реков Юрій Васильович – кандидат технічних наук, доцент кафедри організації та автоматизації виробництва ТОВ «Технічний університет “Метінвест політехніка”»;
 • Роїк Тетяна Анатоліївна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології поліграфічного виробництва Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Семко Олександр Володимирович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівництва та цивільної інженерії Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
 • Сіора Олександр Васильович – науковий співробітник кафедри спеціалізованої високовольтної техніки та лазерного зварювання Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України;
 • Скриннік Іван Олександрович – кандидат технічних наук, доцент кафедри будівельних, дорожніх машин і будівництва Центральноукраїнського національного технічного університету;
 • Соколовський Микола Володимирович – аспірант кафедри спеціалізованої високовольтної техніки та лазерного зварювання Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона Національної академії наук України;
 • Стадник Олександр Миколайович – старший викладач кафедри основ проєктування машин Донбаської державної машинобудівної академії;
 • Стрелко Олег Григорович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри технологій транспорту та управління процесами перевезень Державного університету інфраструктури та технологій;
 • Усенко Дмитро Валерійович – аспірант кафедри будівельних конструкцій Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
 • Федотова Маріанна Олександрівна – кандидат технічних наук, асистент кафедри автоматизації виробничих процесів Центральноукраїнського національного технічного університету;
 • Філоненко Олена Іванівна – доктор технічних наук, професор кафедри будівництва та цивільної інженерії Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
 • Хомяк Юрій Мефодійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри підйомно-транспортної техніки і технологічного обладнання Одеського національного морського університету;
 • Чупринов Євген Валерійович – кандидат технічних наук, доцент кафедри металургійних технологій Державного університету економіки і технологій;
 • Широкий Юрій В’ячеславович – кандидат технічних наук, доцент кафедри теоретичної механіки, машинознавства та роботомеханічних систем Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
 • Шишкін Олександр Олексійович – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій Криворізького національного університету;
 • Шишкіна Олександра Олександрівна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології будівельних виробів, матеріалів та конструкцій Криворізького національного університету;
 • Юрін Олег Іванович – кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва та цивільної інженерії Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Дякуємо всім авторам, які долучилися до написання колективної монографії!

Поширити