Продовжується Всеукраїнський освітній проєкт «Незламні правничі школи України»

Продовжується Всеукраїнський освітній проєкт «Незламні правничі школи України»

200

Триває 10 тиждень Всеукраїнського освітнього проєкту «Незламні правничі школи України». Учасниками цього тижня були такі заклади вищої освіти, як: Донецький державний університет внутрішніх справ, Запорізький національний університет, Університет митної справи та фінансів.

Ідея Проєкту ‒ об’єднання правничих шкіл України задля підтримки здобувачів, науково-педагогічних працівників вітчизняних правничих шкіл у складний для нашої країни період, обміну позитивними освітніми практиками, популяризації новітніх досягнень правничих шкіл в організаційному, методичному забезпеченні освітнього процесу, надання додаткових можливостей для посиленої співпраці.

Протягом двох днів, з 17 по 18 квітня, тривали лекції, яких об’єднувала тема спільної співпраці між  Донецьким державним університетом внутрішніх справ, Запорізьким національним університетом та Університетом митної справи та фінансів.

17 квітня 2024 року відбулась лекція на тему «Внутрішня» академічна мобільність здобувачів як невід’ємна складова їх підготовки за освітніми програмами “Право” (галузь знань 08 Право, спеціальність 081 Право)».

Спікерами виступили такі науковці, як:

  • Коломоєць Тетяна Олександрівна, декан юридичного факультету Запорізького національного університету, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України;
  • Євтушенко Дар’я Сергіївна, старший викладач кафедри конституційного та адміністративного права Запорізького національного університету, доктор філософії зі спеціальності Право (PhD);
  • Колпаков Валерій Костянтинович, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права Запорізького національного університету, доктор юридичних наук, професор;
  • Приймаченко Дмитро Володимирович, проректор з наукової роботи Університету митної справи та фінансів, доктор юридичних наук, професор;
  • Назимко Єгор Сергійович, перший проректор Донецького державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, професор, майор поліції.

18 квітня 2024 року також відбувся спільний захід на тему «Іншомовна підготовка здобувачів ОП «Право» у Запорізькому національному університеті».

Лекторами даного заходу виступили Коломоєць Тетяна Олександрівна, декан юридичного факультету Запорізького національного університету, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, та Євтушенко Дар’я Сергіївна, старший викладач кафедри конституційного та адміністративного права Запорізького національного університету, доктор філософії зі спеціальності Право (PhD).

Поширити