Проведена лекція на тему «Результати акредитації освітніх програм та моделі взаємодії зі...

Проведена лекція на тему «Результати акредитації освітніх програм та моделі взаємодії зі стейкхолдерами»

716

16 серпня 2022 року стартувала серія онлайн-лекцій у межах всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Акредитація освітніх програм економічного блоку в умовах війни». Захід проводиться за ініціативи Сумського національного аграрного університету (https://www.facebook.com/official.snau) та за безпосередньої підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

На відкритті наукового заходу із вітальними словами до учасників підвищення кваліфікації виступив доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва Михайло Віхляєв.

Спікером була Ірина Скляр – кандидат економічних наук, доцент, завідувач відділу забезпечення якості освіти Сумського національного аграрного університету, дослідник в Королівському Аграрному Університеті (Велика Британія). Лекторка ознайомила всіх учасників підвищення кваліфікації з цікавим та актуальним матеріалом на тему «Результати акредитації освітніх програм та моделі взаємодії зі стейкхолдерами».

Розглянуто стандарти ESG, 2015, що вимагають взаємодії зі стейкхолдерами, зокрема: політику щодо забезпечення якості; розроблення і затвердження програм; студентоцентроване навчання, викладання та оцінювання; інформаційний менеджмент; публічну інформацію та ін. Для прикладу було подано систему внутрішнього забезпечення якості освіти у Сумському національному аграрному університеті.

Особливу увагу акцентовано на проблемах, що виявилися після першого етапу формування внутрішньої системи забезпечення якості, а саме:

  • низька активність студентів в опитуванні;
  • низька поінформованість студентів щодо окремих процедур;
  • низька оригінальність кваліфікаційних робіт під час перевірки на плагіат;
  • низька зацікавленість студентів у виборі дисциплін;
  • обізнаність студентів із питаннями академічної доброчесності (за результатами ACADEMIQ IQ);
  • поінформованість здобувачів щодо: РН та компетентностей, які вони здобудуть в дисципліні; графіку консультацій; критеріїв оцінювання; порядку оскарження результатів заліків/іспитів;
  • застосовувати активні форми навчання під час проведення навчальних занять.

Також спікер звернула увагу на напрями співпраці з роботодавцями, враховуючи досвід Сумського національного аграрного університету.

Нагадуємо, що наступна лекція відбудеться 23 серпня, о 14:30.
До зустрічі в ZOOM!

Поширити