Проведена лекція з акредитації освітніх програм економічного блоку

Проведена лекція з акредитації освітніх програм економічного блоку

790

23 серпня 2022 року відбулася друга онлайн-лекція у межах всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Акредитація освітніх програм економічного блоку в умовах війни», що проводиться за ініціативи Сумського національного аграрного університету.

Лектором на цьому заході виступив Юрій Іванович Данько (https://www.facebook.com/yuriyidanko) – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Сумського національного аграрного університету.

Спікер ознайомив усіх учасників підвищення кваліфікації з актуальною темою «Науковий складник в акредитації освітніх програм економічного блоку».

Зокрема, було докладно проаналізовано стратегію СНАУ на 2021–2025 роки, особливий акцент зроблено на:

  • посилення впливу наукової діяльності університету на розвиток світової науки, зокрема в пріоритетних наукових напрямах з високим потенціалом розвитку;
  • вдосконалення наукової інфраструктури через науково-дослідну співпрацю із бізнесом, посилення грантової діяльності як у межах України, так і за рахунок міжнародних грантів;
  • підвищення представленості наукових та освітніх здобутків академічної спільноти університету за кордоном;
  • розширення участі молодих учених у проведенні наукових досліджень національного та світового рівнів.

Обґрунтовано логічний процес амбіційного науковця, який полягає у таких положеннях, як: наукова робота в межах студентського гуртка; магістерська робота; кандидатська дисертація; докторська дисертація; формування наукової школи.

Представлений на обговорення «ланцюг» наукової діяльності науково-педагогічного працівника СНАУ: співпраця з бізнесом/державне замовлення (отримання інформації); наукова діяльність; отримання наукових результатів; впровадження в навчальний процес; апробація на наукових конференціях; опублікування результатів дослідження; отримання об’єктів інтелектуальної власності; трансфер інновацій у бізнес. Особлива увага приділяється міжнародній науковій співпраці, яка полягає в участі у міжнародних наукових конференціях, знайомстві із закордонними науковцями, міжнародній співпраці, публікаціях за кордоном та публікації статей у Scopus.

Цікавими та пізнавальними для слухачів були наведені приклади власного наукового досвіду лектора.

Нагадуємо, що наступна лекція відбудеться 26 серпня о 14:30.
До зустрічі в ZOOM!

Поширити