Проведено першу лекцію в межах підвищення кваліфікації з цифровізації освіти та соціальних...

Проведено першу лекцію в межах підвищення кваліфікації з цифровізації освіти та соціальних проблем

227

8 квітня успішно розпочато Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Цифровізація освіти та соціальні проблеми в сучасному техногенно-інформаційному суспільстві». Захід був організований Центральноукраїнським державним університетом імені Володимира Винниченка та Центром українсько-європейського наукового співробітництва.

Зі вступним словом до учасників заходу звернулась Клочек Лілія Валентинівна – доктор психологічних наук, професор, проректор із наукової роботи Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

Спікерами даної лекції були такі науковці:

Олена Трифонова – доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри математики та цифрових технологій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
Микола Садовий – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри математики та цифрових технологій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
Дмитро Соменко – кандидат педагогічних наук, старший викладач каферди факультету математики, природничих наук та технологій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка.

Вони прочитали лекцію, що стосується теми «Організація STEM-орієнтованого освітнього середовища на засадах цифровізації».

Застосування STEM-підходу на рівні загальної середньої освіти сьогодні є актуальним і вкрай необхідним, сприяє формуванню цілісної картини світу сучасної молоді. Інженерний підхід до винаходу позитивно впливає на формування й розвиток в учнів і студентів уміння визначити проблему, поставити задачу, організувати дослідження, що потребує консолідації знань із кількох галузей, а також презентувати власне оригінальне рішення. Під час доповідей та їх обговорення між учасниками конференції активно розгорталась дискусія навколо можливостей сформувати предметні компетентності учнів з біології, математики, фізики, астрономії, економіки, української мови, умов реалізації на практиці діяльнісного підходу в навчанні, сформувати та розвинути ресурсне забезпечення важливого напряму в освіті – STEM-навчання.

Спікери розповіли, що проєктування та впровадження STEAM-орієнтованого освітнього середовища для розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителя є одним із важливих рішень щодо створення та підтримки STEAM-освіти, сприяння професійній мобільності вчителів через надання можливості навчатися у будь-якому віці, у будь-який час; підвищення мотивації учнів навчатися у межах галузей STEAM та ін. Сприяти цьому процесу може спеціалізований курс «Створення та використання STEAM-орієнтованого освітнього середовища закладу загальної освіти», що забезпечить дослідження учасників курсу щодо впровадження STEAM-освіти у ЗЗО через зміст, форми, методи і засоби як складові частини методики використання STEAM-орієнтованого освітнього середовища для розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителя загального закладу освіти. Обов’язковим для цього є методичний супровід процесу навчання вчителів у курсі, що надається як інструкції використання та створення електронних освітніх ресурсів, відео-лекції, відповіді на загальні та найбільш порушувані питання.

За підсумками лекції можна зробити висновок, що сьогоднішні лектори доклали багато зусиль, щоб донести якнайбільше корисної інформації для учасників, що стосується організації STEM-орієнтованого освітнього середовища на засадах цифровізації.

Наступна онлайн-лекція в межах стажування відбудеться 15 квітня, о 14:30.
Дякуємо всім учасникам наукового заходу за активну участь!

Поширити