Проведено завершальну лекцію у межах підвищення кваліфікації з резильєнтності

Проведено завершальну лекцію у межах підвищення кваліфікації з резильєнтності

697

27 липня відбулася завершальна лекція у межах всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Формування резильєнтних компетентностей здобувача освіти в період трансформацій, сучасних викликів та кризових станів суспільства».

Спікером заходу була Марина Борисівна Волощук, викладач кафедри соціальної роботи, психології та соціокультурної діяльності імені Т. Сосновської НРЗВО «Кам’янець-Подільський державний інститут». Вона ознайомила слухачів з темою «Формування комунікативних компетентностей в умовах іншомовної комунікації та мультикультуралізму».

Під час лекції висвітлено поняття і зміст іншомовної комунікативної компетентності та іншомовної професійно орієнтованої комунікативної компетентності та мультикультуралізму. Розглянуто теоретичні та практичні аспекти формування іншомовної комунікативної компетентності, проаналізовано основні компоненти та структурні складники іншомовної комунікативної компетентності. Також представлено якісні характеристики навчальної діяльності, яку мають виконувати студенти за допомогою вправ і завдань у процесі оволодіння іноземною мовою.

Наприкінці лекції Марина Борисівна підсумувала, що іншомовна комунікація можлива за умови володіння суб’єктами іншомовного спілкування мовою як засобом комунікації. Рівень сформованості іншомовної комунікативної компетентності суб’єктів виступає визначальним фактором, що зумовлює рівень ефективності комунікативного процесу загалом. Процес формування іншомовної комунікативної компетентності повинен бути спрямований не лише на озброєння майбутніх фахівців системою знань, умінь та навичок, необхідних для ефективного здійснення іншомовної комунікації, але й на формування глибоко осмисленої, комунікативно-компетентної позиції майбутнього викладача, що дасть можливість майбутньому фахівцеві самовизначатися, саморозвиватися і самовдосконалюватися в єдиному європейському освітньому просторі, брати участь у його вдосконаленні і творенні.

Дякуємо всім, хто долучився до наукової події!

Поширити