Результати конференції із сільськогосподарських наук

Результати конференції із сільськогосподарських наук

787

На базі Університету природничих наук у Любліні (Республіка Польща) 28–29 грудня 2021 року відбулася міжнародна наукова конференція на тему «Передові досягнення науки в сучасному агропромисловому комплексі». Науковці, аспіранти, студенти закладів вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями в галузі аграрних наук і продовольства, ветеринарної медицини, мали змогу взяти участь у цьому заході.

На конференції порушувалися питання зрошення в Україні, адаптивного садівництва яблунь, виноградарства, агроінженерії, ветеринарної медицини, технології виробництва й переробки продукції тваринництва (зокрема, свиней і корів).

Усі автори забезпечені збірниками тез та сертифікатами, що підтверджують їх участь у міжнародній науковій конференції. Електронна версія матеріалів наукового заходу опублікована на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) за посиланням.

До участі в науковій події долучилися:

 • Балан Галина Олександрівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин, Одеський державний аграрний університет;
 • Балашова Ірина Анатоліївна – кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної генетики, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;
 • Бальвінська Марина Сергіївна – кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної генетики, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;
 • Баранець Людмила Олексіївна – кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник відділу фітопатології та захисту рослин, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України;
 • Бондаренко Анастасія Сергіївна – здобувач вищої освіти другого рівня факультету технологій тваринництва, Державний біотехнологічний університет;
 • Вицега Руслан Романович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри лісової таксації та лісовпорядкування, Національний лісотехнічний університет України;
 • Гасанова Ірина Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур, Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України;
 • Герасимчук Віктор Миколайович – кандидат сільськогосподарських наук, заступник директора з тваринництва, ТОВ «АГРОІНД» Дніпровського району Дніпропетровської області;
 • Гончарук Юлія Дмитрівна – кандидат сільськогосподарських наук, вчений секретар, Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України;
 • Григорів Ярослава Ярославівна – кандидат сільськогосподарських наук, викладач кафедри лісового і аграрного менеджменту факультету природничих наук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Гудима Вікторія Мирославівна – кандидат сільськогосподарських наук, вчений секретар, Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва імені П.С. Пастернака;
 • Єрашова Маргарита Валеріївна – кандидат сільськогосподарських наук, молодший науковий співробітник лабораторії агробіологічних ресурсів озимих зернових культур, Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України;
 • Замбріборщ Ірина Сергіївна – кандидат біологічних наук, завідувач лабораторії культури тканин, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;
 • Зеленянська Наталя Миколаївна – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступник директора з науково-інноваційної діяльності, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України;
 • Карбівська Уляна Миронівна – доктор сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри лісового і аграрного менеджменту факультету природничих наук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Коблай Світлана Володимирівна – кандидат сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник відділу селекції, генетики та насінництва бобових культур, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;
 • Кременецька Євгенія Олексіївна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри садово-паркового та лісового господарства, Сумський національний аграрний університет;
 • Крилач Світлана Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник лабораторії геоекофізики ґрунтів імені академіка Національної академії аграрних наук В.В. Медведєва, Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського»;
 • Лавний Василь Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор із наукової роботи, Національний лісотехнічний університет України;
 • Лаврова Галина Дмитрівна – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу селекції, генетики та насінництва бобових культур, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;
 • Литвиненко Микола Антонович – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, завідувач відділу селекції та насінництва пшениці, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;
 • Лиховид Павло Володимирович – кандидат сільськогосподарських наук, докторант, Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України;

  на фото Лиховид Павло Володимирович
 • Молодченкова Ольга Олегівна – доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії біохімії рослин, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;
 • Мурсакаєв Eльдар Шамільович – молодший науковий співробітник відділу селекції, генетики та насінництва бобових культур, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення; 
 • Нечипоренко Олександр Леонідович – доктор ветеринарних наук, професор кафедри терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії, Сумський національний аграрний університет;
 • Ноздріна Наталія Леонідівна – кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач кафедри рослинництва, Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
 • Перепелиця Ольга – аспірантка, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України;
 • Рошка Федір Георгійович – кандидат ветеринарних наук, доцент кафедри терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії, Сумський національний аграрний університет;
 • Самофалов Михайло Олександрович – аспірант, Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» Національної академії аграрних наук України;
 • Стасинець Юрій Володимирович – магістр, заступник голови громадської ради при Івано-Франківському обласному управлінні лісового та мисливського господарства;
 • Стельмах Адольф Фомич – доктор біологічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, головний науковий співробітник відділу загальної та молекулярної генетики, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;
 • Турак Оксана Дмитрівна – викладач кафедри лісового і аграрного менеджменту факультету природничих наук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Турак Олег Юрійович – кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри лісового і аграрного менеджменту факультету природничих наук, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Улько Лариса Григорівна – доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри терапії, фармакології, клінічної діагностики та хімії, Сумський національний аграрний університет;
 • Файт Віктор Іванович – доктор біологічних наук, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, завідувач відділу загальної та молекулярної генетики, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;
 • Фанін Ярослав Сергійович – молодший науковий співробітник, аспірант, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;
 • Черненко Олександр Миколайович – доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри технології годівлі і розведення тварин, Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
 • Черненко Олена Іванівна – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри технології годівлі і розведення тварин, Дніпровський державний аграрно-економічний університет;
 • Шестопал Оксана Леонідівна – кандидат біологічних наук, провідний науковий співробітник лабораторії культури тканин, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення;
 • Шпатгельф Петер – професор факультету лісу і довкілля, Університет сталого розвитку Еберсвальде;
 • Юрко Поліна Сергіївна – кандидат ветеринарних наук, старший дослідник, доцент кафедри біотехнологій в тваринництві, Державний біотехнологічний університет;
 • Янь Тенфей – аспірант, Сумський національний аграрний університет.

Щиро дякуємо всім науковцям за активну участь!

Поширити