Результати всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Гібридні загрози в сучасному світі»

Результати всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «Гібридні загрози в сучасному світі»

168

З 22 січня по 3 березня 2024 року проходило всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації на тему «Гібридні загрози в сучасному світі». Захід було організовано за спільного задуму ДВНЗ «Ужгородський національний університет», Громадської організації «Інститут світової політики», Волинського обласного відділення Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

Професійна програма підвищення кваліфікації мала міждисциплінарний характер, була розрахована на фахівців з історії, політології, міжнародних відносин і національної безпеки, розроблена з урахуванням новітніх науково обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень гуманітарних, соціальних і поведінкових наук та спрямована на розвиток і вдосконалення психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

У підвищенні кваліфікації взяли участь такі науковці:

 1. Бабенко Людмила Леонідівна – доктор історичних наук, професор, професор кафедри історії України Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;
 2. Бакуменко Олена Олексіївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри краєзнавчо-туристичної роботи, соціальних і гуманітарних наук Української інженерно-педагогічної академії;
 3. Баштанник Оксана Віталіївна – кандидат політичних наук, доцент, доцент кафедри історії та політичної теорії Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 4. Більковець Андрій Віталійович – військовослужбовець Збройних Сил України;
 5. Богданова Тетяна Євгенівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
 6. Брулевич Володимир Віталійович – кандидат юридичних наук, викладач кафедри державно-правих дисциплін та міжнародного права Державного біотехнологічного університету;
 7. Вакарчук Катерина Василівна – кандидат політичних наук, доцент кафедри міжнародних відносин факультету міжнародних відносин, політології та соціології Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
 8. Вонсович Сергій Геннадійович – доктор політичних наук, професор, професор кафедри політології та філософії Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка;
 9. Голдак-Горбачевська Тетяна Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка»;
 10. Горло Наталя Віталіївна – доктор політичних наук, доцент, професор кафедри політології Запорізького національного університету;
 11. Греченко Володимир Анатолійович – доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Харківського національного університету внутрішніх справ;
 12. Грищук Аліна Борисівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Інституту права Львівського державного університету внутрішніх справ;
 13. Дацюк Тетяна Кузьмівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних та загальноправових дисциплін Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ;
 14. Дрижакова Діна Юріївна – юрист, директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична компанія «Пріма лідер груп»;
 15. Животовська Ірина Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри конституційного права Національного університету «Одеська юридична академія»;
 16. Завгородня Світлана Павлівна – кандидат наук з державного управління, старший науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень;
 17. Заяць Наталія Володимирівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри конституційного та адміністративного права Державного університету інфраструктури та технологій;
 18. Іванов Олександр Юрійович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії та історії держави і права Національної академії Служби безпеки України;
 19. Іванов Юрій Анатолійович – доктор юридичних наук, доцент, головний науковий співробітник Національної академії Служби безпеки України;
 20. Ісхакова Аліна Володимирівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди;
 21. Калашнікова Людмила Володимирівна – доктор соціологічних наук, професор, професор кафедри соціології та масових комунікацій Криворізького державного педагогічного університету;
 22. Кононенко Тетяна Володимирівна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри соціально-гуманітарних наук факультету № 1 Донецького державного університету внутрішніх справ;
 23. Корчагіна Оксана Валеріївна – вчитель історії, правознавства, інтегрованого курсу «Громадянська освіта» Селидівська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2 Селидівської міської ради Донецької області;
 24. Кравченко Наталія Борисівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних наук Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 25. Куцька Олеся Миколаївна – доктор історичних наук, професор, начальник кафедри воєнної історії Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;
 26. Ленець Володимир Григорович – аспірант кафедри публічного управління та землеустрою Класичного приватного університету, підприємець Товариства з обмеженою відповідальністю «ДиканькаМлин»;
 27. Лиман Сергій Іванович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри туристичного бізнесу та країнознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 28. Ліхтей Ігор Михайлович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри Античності, Середньовіччя та історії України домодерної доби факультет історії та міжнародних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;
 29. Мєлєкєсцев Кирило Ігорович – кандидат історичних наук, старший викладач кафедри історії України та спеціальних галузей історичної науки Донецького національного університету імені Василя Стуса;
 30. Мирошниченко Володимир Олександрович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри правознавства Бердянського державного педагогічного університету;
 31. Моісеєва Тетяна Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних відносин та права Національного університету «Одеська політехніка»;
 32. Одаренко Оксана Василівна – старший викладач факультету журналістики, кафедри журналістики та нових медіа Київського столичного університету імені Бориса Грінченка;
 33. Парфіненко Анатолій Юрійович – кандидат історичних наук, доцент, завідувач кафедри туристичного бізнесу та країнознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна;
 34. Петренко Ольга Іванівна – кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри бізнес-логістики та транспортних технологій Державного університету інфраструктури та технологій;
 35. Позднякова Інна Сергіївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та всесвітньої історії Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
 36. Пристайко Валерій Володимирович – кандидат наук з державного управління, головний консультант відділу воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень;
 37. Прихненко Максим Іванович – кандидат політичних наук, старший викладач кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса;
 38. Рудянин Іван Петрович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри історії України та археології Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 39. Руснак Леся Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри професійних та спеціальних правових дисциплін, юридичний факультет ПВНЗ «Буковинський університет»;
 40. Сворак Любомир Михайлович – викладач суспільних дисциплін ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування»;
 41. Серкевич Ірина Ростиславівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Інститут права Львівського державного університету внутрішніх справ;
 42. Сморжевська Оксана Олександрівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри новітньої історії України історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 43. Старостін Олексій Юрійович – старший викладач СК 4 Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 44. Тригуб Олександр Петрович – доктор історичних наук, професор, професор кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
 45. Федорик Юрій Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та філософії Бердянського державного педагогічного університету;
 46. Філіпович Мирослава Богданівна – кандидат історичних наук, доцент, професор кафедри всесвітньої історії Волинського національного університету імені Лесі Українки, голова Волинського обласного відділення Центру українсько-європейського наукового співробітництва;
 47. Шевченко Наталія Володимирівна – доцент кафедри міжнародних відносин і суспільних відносин Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 48. Шишко Олександр Григорович – доктор історичних наук, доцент, професор кафедри філософії, політології, психології та права Одеської державної академії будівництва та архітектури;
 49. Янко Андрій Леонідович – кандидат історичних наук, викладач Комунального закладу освіти Полтавського базового медичного фахового коледжу Полтавської обласної ради.

З програмою заходу можна ознайомитись за посиланням.

Усі учасники всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом.

Сертифікати

Поширити