Результати науково-педагогічного стажування з філологічних наук

Результати науково-педагогічного стажування з філологічних наук

1108

З 21 червня по 31 липня 2021 року на базі ISMA The University of Applied Sciences (Латвія) науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають філологічну освіту, мали змогу пройти науково-педагогічне стажування «Балтійський підхід в підготовці викладачів-філологів». Серед учасників заходу були:

 • Бахов Іван Степанович – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології і перекладу, Міжрегіональна Академія управління персоналом;
 • Бєловецька Ліна Едуардівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та професійної комунікації, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля;
 • Бойчук Валентина Михайлівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри філології, Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради;
 • Бондар Наталія Василівна – старша викладачка кафедри мовознавства, Івано-Франківський національний медичний університет;
 • Гарюнова Юлія Олегівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • Грицанчук Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри іноземних мов, Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Громик Лариса Іванівна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри історії української літератури та компаративістики, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
 • Демченко Інга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов, Льотна академія Національного авіаційного університету;
 • Джурило Аліна Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу, Національний транспортний університет;
 • Дружбяк Світлана Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри прикладної лінгвістики, Національний університет «Львівська політехніка»;
 • Дюкар Катерина Валеріївна – кандидатка філологічних наук, старша викладачка кафедри української мови, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
 • Єфремова Наталія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри практики англійської мови, Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Забужанська Інна Дем’янівна – кандидат філологічних наук, старший викладач, завідувач кафедри англійської філології, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;
 • Ігнатьєва Аліна Ігорівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри загальновійськових дисциплін, Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Іщенко Олена Анатоліївна – асистент кафедри журналістики та філології, Сумський державний університет;
 • Копчак Маріанна Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов факультету міжнародних відносин, Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Корольова Наталія Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри німецької філології, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
 • Кулакевич Людмила Миколаївна – доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства, Український державний хіміко-технологічний університет;
 • Леві-Джордж Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, викладач англійської мови міжнародного проєкту «Level Up by Smart J», докторант кафедри слов’янських мов та зарубіжної літератури, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди;
 • Мироненко Оксана Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії та методики дошкільної та початкової освіти, Херсонський державний університет;
 • Михайлова Тетяна Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова;
 • Мітроусова Тетяна Валеріївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка;
 • Павлова Ірина Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української мови, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;
 • Писарська Наталія Віталіївна – старший викладач кафедри української мови, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»;
 • Рибакова Катерина Анатоліївна – старший викладач кафедри англійської і німецької філології та перекладу імені професора І.В. Корунця, Київський національний лінгвістичний університет;
 • Стрельченко Наталія Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології та перекладу, Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Токарчук Вікторія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської філології та методики навчання англійської мови, Навчально-науковий інститут іноземних мов Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
 • Третяк Юлія Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри романської філології і перекладу, Запорізький національний університет;
 • Царук Оксана Дмитрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу.

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом (двома мовами) про проходження науково-педагогічного стажування в науковій установі у країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити