Результати підвищення кваліфікації з використання штучного інтелекту у сфері освіти та науки

Результати підвищення кваліфікації з використання штучного інтелекту у сфері освіти та науки

577

Сьогодні штучний інтелект є одним із найпопулярніших термінів у світі. Він уже створює багато цифрового контенту: тексти, картинки, музику, відео тощо. Основи його функціонування варто знати хоча би для того, щоб не втратити бізнес чи роботу.

З ініціативи Полтавського державного аграрного університету та за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва відбулося всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації під назвою «Технології доброчесного використання штучного інтелекту у сфері освіти та науки». Науковий захід тривав із 31 липня по 10 вересня 2023 року.

До участі в підвищенні кваліфікації були запрошені науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі охочі, хто цікавиться технологіями доброчесного використання штучного інтелекту у сфері освіти й науки. Зокрема, учасниками заходу стали такі науковці:

 1. Андріяш Вікторія Іванівна – доктор наук з державного управління, професор кафедри публічного управління та адміністрування Навчально-наукового інституту публічного управління та адміністрування Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
 2. Андрущенко Ігор Григорович – кандидат юридичних наук, професор, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ;
 3. Багрій Ганна Анатоліївна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;
 4. Батраченко Іван Георгійович – доктор психологічних наук, доцент, професор кафедри психології Університету митної справи та фінансів;
 5. Данченко Юлія Михайлівна – доктор технічних наук, професор, професор кафедри фундаментальних дисциплін Національної академії Національної гвардії України;
 6. Дмитрієва Оксана Іллівна – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки і підприємництва Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 7. Єфименко Олександр Володимирович – кандидат технічних наук, доцент, декан механічного факультету Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 8. Квасницька Раїса Степанівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи, страхування та фондового ринку Хмельницького національного університету;
 9. Козаченко Ганна Володимирівна – доктор економічних наук, професор, професор кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ;
 10. Колесников Євген Борисович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної та невідкладної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика;
 11. Коляса Олена Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри англійської мови та перекладу Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка;
 12. Крижанівська Анна Євстахіївна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри онкології Івано-Франківського національного медичного університету;
 13. Крижевський Вадим Віталійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри загальної та невідкладної хірургії Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика;
 14. Мазур Наталія Петрівна – доктор сільськогосподарських наук, провідний науковий співробітник Інституту біології тварин Національної академії аграрних наук України, старший викладач кафедри технології виробництва та переробки продукції тваринництва Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького;
 15. Маланюк Вікторія Ярославівна – кандидат архітектури, старший викладач факультету дизайну і реклами Київського національного університету культури і мистецтв;
 16. Мельничук Лариса Михайлівна – доктор наук з державного управління, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Національного авіаційного університету;
 17. Насікан Зоряна Сергіївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри фонетики і практики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету;
 18. Станіслав Ольга Вадимівна – доктор філологічних наук, професор кафедри романської філології Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 19. Шевчук Віктор Михайлович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 20. Юр’єва Катерина Анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри музичного мистецтва Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди та інші.

Усі автори отримали електронні збірники тез доповідей та сертифікати, що підтверджують участь у підвищенні кваліфікації. Зі збірником можна ознайомитися за цим посиланням

Щиро дякуємо всім, хто долучився до нашого наукового заходу!

Поширити