Результати всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «STEM та STEAM: науково-практичні тенденції розвитку цифровізації...

Результати всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації «STEM та STEAM: науково-практичні тенденції розвитку цифровізації в умовах євроінтеграції»

133

З 4 грудня по 14 січня 2024 року проходило всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації на тему «STEM та STEAM: науково-практичні тенденції розвитку цифровізації в умовах євроінтеграції». Організаторами заходу були Національний центр «Мала академія наук України», Донецький державний університет внутрішніх справ, Вінницький національний технічний університет, Центр українсько-європейського наукового співробітництва.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, спрямована на розвиток та удосконалення психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії, на професійно-особистісний розвиток для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

У підвищенні кваліфікації взяли участь такі науковці:

 • Антоненко Інеса Володимирівна – кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету;
 • Архипенко Людмила Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 • Вороненко Ірина Вікторівна – доктор економічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри інформаційних систем і технологій Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 • Міщенко Сергій Володимирович – доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри біології, здоров’я людини та методики навчання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;
 • Мякушко Станіслав Анатолійович – кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри екології та зоології Навчально-наукового центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Нагірняк Володимир Миколайович – кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри біологічної фізики та медичної інформатики Буковинського державного медичного університету;
 • Нагорна Наталія Олександрівна – кандидат педагогічних наук, асистент кафедри теорії і методики технологічної освіти Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка;
 • Погребняк Людмила Анатоліївна – кандидат медичних наук, ассистент кафедри шкірних та венеричних хвороб Дніпровського державного медичного університету;
 • Пунгіна Ольга Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри мистецької освіти Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;
 • Сайко Володимир Григорович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри факультету інформаційних технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Северінова Олександра Борисівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри державно-правових дисциплін та публічного управління факультету № 4 Донецького державного університету внутрішніх справ;
 • Сергійчук Олена Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри освітології та педагогічної інноватики Університету Григорія Сковороди в Переяславі;
 • Сотнікова Тетяна Геннадіївна – кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерно-інтегрованих систем управління Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;
 • Христич Інна Олександрівна – кандидат економічних наук, доцент, старший науковий співробітник відділу кримінологічних досліджень Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України та інші.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримав сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі, який можна переглянути за посиланням.

Поширити